Salı , Ağustos 14 2018

2016 Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS) Ne Zaman Yapılacak?


Ortaokul ve Liselerin merakla beklediği PYBS yani Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı tarihi açıklandı.  MEB, 2016 PYBS’nin ne zaman yapılacağını açıkladı. Peki 2016 PYBS (Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı) ne zaman yapılacak?

MEB, 2016 PYBS (Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı) nın ne zaman yapılacağını açıkladı. MEB’ten yapılan açıklamaya göre, 5, 6, 7, 9, 10 ve 11’inci sınıfların girdiği PYBS (Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı) beklenildiği gibi yine Haziran ayının ortasında yapılacak.

Buna göre 2016 PYBS 28 Mayıs’ta saat 14:00 da yapılacak.

İŞTE BAŞVURU ve SINAV TAKVİMİ

MEB’ten yapılan açıklamaya göre, 5, 6, 7, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak 2016 PYBS, 28 Mayıs 2016 tarihinde, saat 14.00’da yapılacaktır. Ancak başvuru tarihleri henüz açıklanmış değildir. Her yıl Mart ayında alınan başvuruların bu yılda Mart ayının başlarında yapılması beklenmektedir.

PYBS BURSU NEDİR?

PYBS bursları 3 ayda 1 olmak üzere yatırılmaktadır. İlk burs okul açıldıktan sonra yaklaşık 2 hafta içerisinde yatırılmaktadır. Zamanla sistemsel sorunların yaşanmasından dolayı bazı yıllarda bursların yatırılmasında zaman gecikmesi olduğu gözlemlenmiştir. İlk PYBS bursunuz eylül ya da ekim ayı içerisinde alacağınızı bilmenizi isteriz.

PYBS bursu zam gelmemiş haliyle 3 ayda bir yatırılmak koşuluyla 473,47 TL’dir. Yeni eğitim öğretim döneminde burslara zam gelmesi beklendiğinden bu rakamda değişim olacağını bilmenizi isteriz.

Parasız yatılılık ve bursluluk ödemeleri genelde ekim-ocak-nisan-temmuz aylarında ödenir. Genelde ödemeler yaklaşık 15 gün gecikmeyle ödenir. daha önce kazanmışsanız ekim ayında paranızı alacaksınızdır fakat genelde kasım ayına aksar.

PYBS sınavını kazansıysanız ve burs alacağınız günü sabırsızlıkla bekliyorsanız bursunuzu çok yakın bir zamanda alacağınızı belirtmek isteriz. PYBS burs paraları yıl içerisinde Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarının başlarında yatırılmaktadır. Bazen ilgili bursların yatması 15 gün gibi gecikebilmektedir. Bu durumu sıkıntı yapmayıp bursunuzun yatacağı zamanı beklemenizi tavsiye ederim.

Milli Eğitim Bakanlı tarafından yapılan Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavına giren öğrencilerin, puanları en yüksekten en düşük puanlara kadar sıralanır. Daha sonra kimler burs alacaksa bunlar açıklanır. Devlet Parasız Yatılı Okulları (DPY) sınavı olarakta bilinmektedir.

Burs alacak öğrenciler genellikle Devlet parasız yatılı burs parası yatırma zamanlarını merak etmektedirler. Devlet burs paraları, genellikle Aralık-Mart-Haziran ve Eylül ayları sonlarında yatar. Devlet parasız yatılı burs paraları 3 ayda bir ödenmektedir.

2016-pybs-sinavi-ne-zaman-parasiz-yatili-ve-bursluluk-sinavi-ne-zaman.jpg

Her öğretim yılında, parasız yatılı ve burslu okumak isteyen öğrencileri seçmek ve yerleştirmek için;
–>İlköğretim okullarının 5, 6 ve 7’nci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının 9 ve 10’uncu sınıfları, 4 yıllık ortaöğretim kurumlarının 9, 10 ve 11’inci sınıfları için
–>İlköğretim okullarının 8’nci sınıfları için OKS ile birlikte merkezi sistemle sınav yapılır.
Bu sınavla ilgili Genel Esaslar her yıl Ocak ayı içinde belirlenir ve duyurusu yapılır.

Devlet parasız yatılılık ve bursluluk kontenjanlarının;
– % 15’i 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu kapsamına giren çocuklara,
– % 10’u Ailesinin oturduğu yerde devam edeceği ilköğretim okulu bulunmayanlara öncelik tanımak kaydı ile illerin gelişmişlik düzeyleri dikkate alınarak maddî imkânlardan yoksun ve başarılı çocuklara,
– % 25’i öğretmen çocuklarına,
– % 50’si da diğer öğrencilere, ayrılır.

Kontenjandan yararlanacakların bu durumlarını belgelendirmeleri gerekir

Başvurularla ilgili hususlar;
Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavına başvuran ve başvurusu geçerli sayılan bütün adaylar sınava alınırlar. (Okul idarecileri, başvuru şartlarını taşıyan maddî imkânları sınırlı, bütün öğrencilerin bu sınava katılmalarının sağlanması için rehberlik ederler.) Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alan Resmî Anadolu ve Fen Liselerini kazanarak bu okullara kayıtlarını yaptıran ve devlet parasız yatılı okumak isteyenlerden; devlet parasız yatılılık ve bursluluk sınavları başvuru ve yararlanma şartları ile kayıt kabul şartlarını taşıyan öğrencilere, cinsiyetlerine uygun pansiyon bulunması halinde, yatılılık kontenjanı çerçevesinde ilgili yönetmelik hükümleri gereğince sınavda aldıkları puana göre yapılacak seçme ve sıralama ile parasız yatılı okuma hakkı sağlanır.
Bu okullarda cinsiyetlerine uygun pansiyon bulunmaması halinde; Bakanlığın ilgili birimlerinden onay alınması ve öğrencinin kendi okulunda devam etmesi şartıyla diğer pansiyonlardan birine yerleştirilmeleri sağlanır. Bu öğrencilerde ayrıca Devlet Parasız Yatılık ve Bursluluk Sınavını kazanmış olmak şartı aranmaz.
Burslu okumak isteyen öğrenciler, Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavında bursluluğu tercih ederek kazanmaları halinde, kayıt yaptırdıkları veya öğrenim gördükleri
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî okullarda bu haklarını kullanırlar. Özel okullara veya Millî Eğitim Bakanlığı dışındaki kurumlara kayıt yaptıran ve öğrenimlerine bu okullarda devam eden öğrenciler bursluluktan ve parasız yatılılıktan faydalanamazlar. Açık öğretim Lisesi ile Açık İlköğretim Okulu öğrencileri örgün eğitim içerisinde olmayıp, yaygın eğitim sistemine dahil olduğundan bu okullarda kayıtlı öğrenciler bursluluktan ve devlet parasız yatılılıktan faydalanamazlar. Ancak; bu öğrencilerin örgün eğitime geçmeleri için gerekli şartları taşımaları ve bursluluğu veya parasız yatılılığı kazandıkları takdirde örgün eğitim öğrencisi olmaları halinde bursluluk ve parasız yatılılıktan faydalanabileceklerdir. Örgün eğitime geçme şartı taşıyan öğrenciler sınava başvurabilirler. Kazanmaları halinde parasız yatılılık ve bursluluk haklarını örgün eğitime geçmeleri durumunda kullanabilirler.

Teknik lise, endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi, ticaret meslek lisesi ve çok programlı liseler ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerinin ara sınıflarında okuyan öğrenciler, girmek istedikleri yatılı okulda alanları/bölümleri ve cinsiyetlerine uygun pansiyon varsa tercih edebilirler. Alanı/bölümü bulunmadığı halde yanlış okul tercihi yapan öğrencilerden sınavı kazananların, parasız yatılı olarak kayıtlarının yapılması, alanlarının/bölümlerinin değiştirilmesi ya da yatılılık haklarının bursluluğa çevrilmesi mümkün değildir.

Başvuru şartları
– Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
– Bulunduğu sınıfta bir yıllık olmak, (Uzun süre tedavi gördüğü resmi sağlık kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler hariç.)
– Devlet parasız yatılılığı tercih etmek için halen;
    İlköğretim okulu 8’inci sınıfta,
    Ortaöğretim kurumlarının 9 ve 10’uncu sınıfları ile
    4 yıllık ortaöğretim kurumlarının 9, 10 ve 11’inci sınıflarında öğrenim görüyor olmak,
– İmam-hatip liselerini devlet parasız yatılı tercih etmek için halen;
    İlköğretim okulu 8’inci sınıf ile
    İmam-hatip liseleri, Anadolu imam-hatip liseleri ile yabancı dil ağırlıklı imam-hatip liselerinin 9 ve 10’uncu sınıflarında öğrenim görüyor olmak.
– Bursluluğu tercih etmek için halen;
    İlköğretim okullarının 5, 6, 7 ve 8’inci sınıflarında,
    Ortaöğretim kurumlarının 9 ve 10’uncu sınıfları ile
    4 yıllık ortaöğretim kurumlarının 9, 10 ve 11’inci sınıflarında öğrenim görüyor olmak,
– Maddî imkânlardan yoksun bulunmak. Bunun için ailenin yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın her Malî Yılı için tespit edilen miktarı geçmemesi gerekir. Bunun tespitinde ocak veya şubat ayı ücret maaşı esas alınacaktır. Maddî imkânlardan yoksun olduğunu belirten öğrenci ailesinin maddi durumunu gösterir beyannamede vermesi gerekir.

Bu sınavda kontenjandan faydalanarak sınava giren öğrencilerden;

– 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu’na göre yetiştirme yurtlarından gelen veya aynı kanun gereğince haklarında tedbir kararı verilmiş olanlardan, bu durumlarını gösterir mahkeme kararı veya halen korunmakta oldukları kuruluşların bağlı olduğu İl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerinden alacakları koruma altında olduklarını gösterir belge,
– Ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ilköğretim okulu (taşımalı eğitim kapsamında olanlar dahil) bulunmayanlardan ilgili makamdan (Valilik, kaymakamlık, il-ilçe millî eğitim müdürlüğü) alınacak bu durumlarını gösteren belge ile öğrenci ailesinin maddi durumunu gösterir beyanname,
– Ana veya babası Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî okullarda öğretmen olarak görev yapan, görevi sırasında şehit olan, ölen, emekli olan veya öğretmen olup Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli bulunanlardan bu durumlarını gösteren ilgili makamdan alınacak belge ile öğrenci ailesinin maddi durumunu
gösterir beyanname istenir.
Devlet parasız yatılılık ve burs hakkından özel okul, dershane ve Millî Eğitim Bakanlığı dışındaki kurumlarda öğretmen olarak görev yapanların çocukları faydalanamazlar.
– Gireceği okulun yönetmeliğinde tespit edilen kayıt-kabul şartlarını taşımak.
– Özel eğitime muhtaç çocukların özür durumları, parasız yatılılık ve bursluluk sınavına girmelerine engel teşkil etmez.
– Ortaöğretim kurumları öğrencilerinin sınava girdiği öğretim yılında ve daha önceki yıllarda okuldan tasdikname ile uzaklaştırma ve daha ağır bir ceza almamış olmak.
– Hazırlık sınıfı öğrencileri bu sınava başvuruda bulunamazlar.
– Adaylar, girmek istedikleri okulların yönetmeliğinde aranan kayıt-kabul şartlarını okul idaresinden öğrenebilirler.
– Sınavda uygulanacak test dört bölümden meydana gelir.. Bu bölümlerde adayların; Türkçe’yi kullanma, sosyal bilimler, matematik ve fen bilimleri alanlarında temel kavram ve ilkelerle düşünme yeteneklerini ölçen sorular yer alır.

About

Check Also

Okuldaki Tuvalet Krizi Savcılığa Taşınıyor

Trabzon’da yaptırdığı okulu Milli Eğitim Bakanlığına devreden işadamı Halit Özdağ, okulu ziyareti esnasında 50 kabin …

28 comments

 1. ben 2016 yılında sınava katılacağım sınav nerede yapılacak

 2. Nereye başvursun cocugum 5 sinif..

 3. Sevgi Çağlayan

  Oğlum 4.sınıf öğrencisi 2016 daki sınava katilabilirmi

 4. ben bu sinava girişimde nereye başvurmasının

 5. Nereye kayboldu yapacam

 6. 2016 da sınava girmek istiyorum nasıl olunur bilmiyorum

 7. Aziz. Sancarı. Tebrik. Ederim

 8. Nasıl başvuru yapiliyor

 9. Kızım 4.sınıfa gidiyor 2016 neden katılamıyor sonuçta seneye 5.sınıf olucak.

 10. ben sınava katldım cok basit!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir