Cuma , Temmuz 20 2018

2'nci Gençlik Harekâtı


Gençlik Harekâtını, Milli ve Yerli sloganı ile, Merhum Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan 1969’da başlatmıştır. Gençlere verdiği önemi her defasında yaptığı icraatlarla göstermiştir. Kurdurduğu gençlik teşkilatları, çok kısa bir sürede ülkenin en büyük gençlik hareketine dönüşmüştür. Birçok Akademisyen, Bürokrat, Siyassetçi, İş adamı, Sanatçı bu teşkilatlar vesilesi ile ülkesine hizmet etme şerefine nail olmuşlardır. Fakat Rahmetli Başbakanımızın ölümünün ardından bir türlü şuurlu gençlik toparlanamamış ve istenilen noktaya gelememiştir.

Gençlik Harekâtı ise uzun süredir sancılı dönem yaşamaktadır. Hala gerekli adımları atamamakta istenilen noktaya gelememektedir. Nasıl bir gençlik oluşmalı ve 2. Gençlik Harekâtı nasıl bir amaçla hareket etmeli bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Zaten 40 yıldır Rahmetli Erbakan Hocamız yolu belirlemiş, haritayı çizmiş, geriye sadece onun söylem ve eylemlerini takip etmek kalmıştır.

Gençliğin Kimyası:

Gençlik, maneviyatçı olmalıdır. Yani ahiret inancını olması gerekir. Gençlik, Hakkı Üstün tutmalı her zaman haklıyı savunmalıdır.  Gençlik, nefis terbiyesini esas almalıdır.

Gençliğin fiziği:

Hidayet: Hayrı ve şerri ayırma kabiliyetini geliştirmelidir. Feraset: Hangi olay insanı hayra götürür, bunu iyi sezinlemelidir. Dirayet: Hayra götüren yolları azimle ve aşk ile uygulamaya gayret etmelidir.

Gençlik bunları arzu etmek zorundadır:

1-  Maneviyatçılık olmalı, sorumluluk ve hesap duygusu taşınmalıdır.

2-  Hakkı üstün tutmalı, haklıyı savunmalı ve zulme karşı çıkılmalıdır.

3- Barışı korumalı, savaş ve anarşiden kurtulmak istenmelidir.

4-  Milletiyle, ülkesiyle ve devletiyle bütünlük içinde varlığını ve bağımsızlığını sürdürmeyi amaçlamalıdır.

5- Tarihteki şerefli yerini tekrar almayı hedeflemelidir.

6- Her yönden bağımsız ve kalkınmış bir Türkiye arzulamalıdır.

7-  Gerçek bir hürriyet ve demokrasinin sağlandığı, temel insan haklarının kollandığı kâmil manada din hürriyetine (yani ifade, eğitim, örgütlenme, inancına uygun yaşama özgürlüğüne) sahip kılındığı bir ülkenin hasretini çekmelidir.

8- Müreffeh ve mutlu bir hayat düşlemelidir.

9- Önce Türkiye” deyip, Milli çıkarlarını şahsi hesaplarının üstünde tutmalıdır.

Gençlik Yeni bir dünyayı kurmak için şu vasıflara sahip olmak zorundadır:

Var olmalı: Üniversitelerimizin her fakültesinde ve her sınıfında temsilcilerimizi bulacağız.

Eğitilmiş olmalı: Bütün temsilcilerimizi eğitip olgunlaştıracağız.

Plan programlarımızı noksansız uygulamalı: Haftalık toplantılarımızı noksansız bir şekilde yapacağız.

Takip ve değerlendirme yapmalı: Çalışmalarımızı takip edip noksanlarımızı tamamlayacağız.

İntaç, sonuca bakmalı: Hedefleri gerçekleştireceğiz.

Üretim yapmalı:  Bütün üniversitelerin her sınıfında bir temsilcimiz bulunacak. Bunların 4 tane de yardımcısı olacak. Toplantılarla, yeni gençler kazanmalı, aidat çalışmaları hakkıyla yapılmalıdır. Biz hakkıyla çalıştığımızda Allah bize yardım edecek ve başarıya ulaştıracaktır.

Gençlik hak yolunda çalıştığında elde edeceği kazanımlar:

1- İttifak: Ümmete dahil olmanın şükrü gereği, Hak davaya gönüllü katılıp çalışmak

2- İhlâs: Bu davaya girmekteki tek amacı, sadece Allah’ın rızasını aramak

3- İttika: Allah’tan hakkıyla korkmak, günah ve kötülükten sakınmak

4- İyi Ahlak: Dürüst, dengeli ve güzel huy sahibi olarak yaşamak

5- İhsan: Yapabileceğinin en iyisini yapmak. Görevlerini eksiksiz yerine getirmeğe çalışmak.

6- İstişare: İlgili ve yetkililere danışmak, ama sonunda Emirin kararına uymak

7- İtaat: İslamiyet’e, ideallerine, ulül-emre ve görevlerine bağlı kalmak

8- Sadakat: Sütü bozukluk yapmamak, ihanete kalkışmamak. Zoru görünce veya cazip makam ve menfaatler vaat edilince kaytarıp kaçmamak

9- İstikamet: İslam’ın diğer bütün emirlerine uygun davranmak

Kendisini vatan ve millet sevgisine adamış, mili ve yerli hassasiyete haiz, atalarının cesaret ve ferasetine sahip, peygamber ahlakına özenen, sadece kendisinin değil tüm insanlığın saadetini düşünen bir gençlik, ancak Yaşanabilir Türkiye, Yeniden Büyük Türkiye ve Yeni Bir Dünyayı kuracaktır İnşallah.

 

About Bilal OKUDAN

Check Also

Kendimize Sormamız Gerekenler

Neden asabiyiz?      Toplumsal baskı ve ötekileştirmeye maruz kalıyor muyuz?     Sevgisizlik ve şiddet neden …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir