Cumartesi , Ağustos 4 2018

Avrupa Sömürü Medeniyeti


Dünyanın her bölgesinde, her yerinde, dünya tarihinin en büyük katliamlarını ve soykırımını yapan bir medineyetten bahsediyoruz. Kendi insnana bile acımayan onları bile köleleştiren bir medeniyet.

Öyle bir medeniyet ki, yaptığı katliamları ve soykırımı bile haklı gerekçelerle insanlara bilinç altından verebiliyor. Yaptıkları zulüm ve katliamları haklılık payları var gibi, yansıtabilecek algı gücüne sahip bir medeniyet.

Avrupa’ya binlerce km uzak mesafedeki, insanları kendi topraklarında köleleştiren, onlara zulmeden, onları katleden anlayıştır Avrupa Medeniyeti. Tüm bu olayları yaparken de, algı operasyonu ile evirip çevirip, insanların, öz vatanlarında meşru mudafa hakkını kullananmaları halinde, onları terörist ilan ederek, dünya kamuoyunda haklılıklarını ortaya koyma gayreti içerisine giriyorlar.

Bugün caddelerini ve sokaklarını gezdiğiniz, başdöndürücü eğlence merkezlerine girdiğiniz, baktığınızda çok medern ve teknik özelliklere sahip konforu olan, moda sektöründe göz kamıştıran bu sömürü medeniyetinin gerçek yüzünü aşağıda sizlere birazcık ifade etmeye çalışacağım.

Avrupa Sömürü Medeniyetinin Aksesuarlarının Manası;

Gökdelenler: Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika’da istila ettikleri, ve yakıp yıktıkları milyonlarca evden oluşturdukları kulelerdir.

Metrolar: Yerin altına soktukları karagözlülerin kırkyıl yılboyunca güneşi görebilme arzusu ile kazdıkları tünellerdir.

Ruj: Katlettikleri insanların kan rengini sembolize eder.

Parfümler: Sömürdükleri insanların alın terinin kokusudur.

Kıyafetler: Sömürdükleri coğrafyalarda katlettikleri vahşi hayvanlarının derilerinden elde ettiklri giysileridir.

Diktatör: Onların istek ve arzularına göre değil, kendi halklarının isteklerie göre hareket eden devlet adamlarıdır.

İnsan Hakları: Dünya genelinde kişi başı milli gelir ortalama elli dolar, Onlarda kişi başı milli gelir 50 bin dolar, değişik coğraflardaki üç milyon insan katledip, kendi vatandaşlarından bir kişinin öldürülmesi halinde hukukun üstünlüğüne sığınmak.

Özgürlük: Onların belirlediği yasalar çervesinde yaşama. Bir nevi haddini aşmama.

Hırsız:  Onların kurmuş olduğu ekonomik sistemi zarara uğratan.

Sanayi: Orta Doğu ve Afrika’daki doğal zenginlikleri çalıp, yine bölge  insanını köle gibi çaılıştırarak oluşturdukları sömürü organizasyonu.

Orta Doğu ve Afrika’nın ununu, suyunu ve mayasını çalıp, Avrupa’da pişirdikleri ekmeği, kendi ürünüymüş gibi satan, hırsız tüccarın adıdır, ‘Avrupa Medeniyeti’.

About Bilal OKUDAN

Check Also

Kendimize Sormamız Gerekenler

Neden asabiyiz?      Toplumsal baskı ve ötekileştirmeye maruz kalıyor muyuz?     Sevgisizlik ve şiddet neden …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir