Cuma , Temmuz 20 2018

Devşirme Sistemi -2-


Devşirmelik Sitemi hakkında önceki yazımda giriş seviyesinde bilgi vermiştim. 

Fatih Kanunnamesi’yle yasalaşan Devşirmelik Yöntemi doğrudan askere alınamayan Gayrimüslim Reaya’nın Kapıkulu Ocakları’na ve Devlet Yönetimi’ne katılabilmesi için tek yoldur. 

Daha önce bahsettiğim gibi Devşirmeler memleketlerinde ve Acemi Ocağı’nda iki farklı Eşgal Defteri’ne kayıtlanarak devlet için teslim alınırdı. 

Bir kısmı Hazırlık Sarayları’nda ve Enderun Mektepleri’nde eğitilerek Sadrazamlığa kadar en yüksek siyasi ve idari makamların komutanlıklarına kadar gelirlerdi. Diğer bir kısmı ise Kapıkulu ocaklarında terfi ederek Yeniçeri Ağası ve vezirliğe yükselirlerdi

Devşirilen bu çocukların ailelerine maddi bir bedel ödemeyi bırakın; tam tersine bu çocuklardan, gençlerden “kul akçesi” adıyla bir tür “masraflara katılma payı” diye ödeme alınırdı. Çünkü daha önce bahsettiğim gibi bu çocuklar için Saray ve Ordu bulunmaz nimetti.

Eğitimleri Nasıl Olurdu ?

Çocuklar, önceden seçilmiş Türk ailelerin yanına verilerek Türkçe ve Türk adetlerini öğrenmeleri için kısa bir eğitimden geçirilirlerdi. Dini konularda da çok detaylı olmamak kaydıyla İslami bilgi verilirdi.İslami bilginin çok detaylı verilmemsinin nedeni Devlet ve Din işlerinin  bir arada olmasını istememlerinden kaynaklıydı.

Çocuklar bu ailelerin yanında iki yıl eğitim aldıktan sonra içlerinden seçmeler yapılırdı. İçlerinden en zekileri saraya gönderilir diğerleri de Yeniçeri Ocağı’na verilirdi.

Ancak elemeler bu noktada da bitmezdi. En becerikli olanlar Enderun’a gönderilip eğitilmeye devam ederlerdi ve Padişah’a karşı tam anlamıyla boyun eğecek kıvama kadar eğitilirlerdi.

Enderun’daki Hiyerarşik Sistem 

Enderun’da da hiyerarşik bir sistem mevcuttu. 1. odadan 2. odaya yükselmek için zeki ve başarılı olmak zorundaydılar. Bu şekilde yükselen kişiler devlet hizmetlerine getirilirdi. Eğer başarılarını görevlerinde de devam ettirirlerse, yüksek mevkilere gelebilirlerdi. Örneğin; Sancak Beyliği’ne atanabilir, buradan Anadolu Beylerbeyliği’ne, Rumeli Beylerbeyliği ve en son Vezirliğe kadar gelebilirlerdi. Sokullu Mehmet Paşa ve Osmanlı’nın Mimarbaşı Mimar Sinan yüksek yerlerde görev yapmış kişileri örnek olarak gösterilebilir. 

Enderun’a alınmayan diğer çocuklar Yeniçeri Ocağı’na alınırlardı.Bir sonraki yazımda Yeniçeri Ocağı ile ilgili detaylı bilgiler vereceğim…

 

About Meral BİLGE

Check Also

Kendimize Sormamız Gerekenler

Neden asabiyiz?      Toplumsal baskı ve ötekileştirmeye maruz kalıyor muyuz?     Sevgisizlik ve şiddet neden …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir