Pazartesi , Temmuz 16 2018

Erbakan ve Yeni Anayasa Başkanlık Sistemi


Milli Görüş Lideri ve 54. Hükümet Başbakanı Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın Yeni Anayasa ve Başkanlık Sistemi ile alakalı görüşlerini yansıttığı konuşmaları ve seçim beyanatları net bir şekilde incelendiğinde Rahmetli Erbakan Hocamızın Yeni Anayasa ve Başkanlık Sistemi ile alakalı görüşleri ortaya çıkmaktadır. Erbakan Hocamız, mutlaka yeni anayasa sivil olmalı ve Başkanlık Sistemine geçiş bu anayasada yer almalı diye bundan 40 yıl önce belirtmiştir. Başkanlık seçimi ile de alakalı Başkan doğrudan halk tarafından seçilmeli, vekil sayısı 300’e indirilmelidir demiştir. Eğer meclis bu konuda karar alamaz ise derhal referandum seçeneği ile halka başvuru yapılmadır diye de eklemiştir.

Rahmetli Erbakan Hocamız muhtemel Anayasa ve Başkanlık Sistemi ile alakalı belirttiği görüş ve öneriler şu şekildedir;

 

Kuvveti değil Hakkı ayakta tutan bir Anayasa

Başkanlık sistemine geçiş devletin devamlılığı için zaruridir

Başkan doğrudan halk tarafından seçilmeli

Tek meclis olmalı ve meclis sandalye sayısı 300 e düşürülmeli

Halk istediği anda referanduma gitmeli

Seçimler sık sık yapılmamalı, seçimler 5 yılda bir yapılmalı

Halk Anayasa Mahkemesi’ne kendisi direk baş vuru yapabilmeli

Anayasa içtimai sulhun, huzur ve istikrarın temeli olmalı

Anayasa değişikliğinde yer alacak hükümlerin temel gaye ve hedefleri açıkça belirtilmeli

Tek zihniyet demokrasi olarak görülmeli

Düşünce ve inanç hürriyeti olmadan demokrasi olmaz

Şekli demokrasi asla mutlak demokrasi değildir

Anayasadaki ifadeler net ve anlaşılır olmalı

Din ve vicdan hürriyetine engel bir madde anayasada olamaz

Silahlı hareketler dışında herkese tam serbesiyetlik

Kanun yerine geçen içtihatların kazai denetimi olmalıdır

İnsan Haklarını koruma kanunu getirilmeli

Fikir fikir olduğu müddetçe ondan korkulmamalı

Fikre fikirle mukabele edilmelidir

Temel hak ve hürriyetlere tam ve samimi saygı şart

Milletin inancına, örfüne ve adaletine uygun bir anayasa

Anayasada zulüm nizami değil adil düzen yer almalı

Anayasa da gaye Saadet Nizamı olmalıdır

Anayasa’nın hazırlanması ilim işidir

Anayasa’nın temel ilkesi bağımsızlıktır

Anayasa’nın temel ilkesi millettir

Laiklik Anayasa’da baskı unsuru olarak kullanılmamalı

Anayasa, aldatma rejimini koruyor

Adil bir anayasa istiyoruz

Demokrasi bir vasıtadır, asıl gaye değildir

Anayasa’da adil düzen

İnanç ve düşünce hürriyetinin tam olması şarttır

Çağın gerisinde kalan anayasa

Emperyalizm düşünce ve inanç hürriyetini istemez

Kişiler inançlarını açıklamaya zorlanamaz

Manevi kalkınma hamlemiz

Devlet, millete hizmet için vardır

Evren, hukuk devleti ilkelerini hiçe sayıyor

Anayasa milletin mesleği ile uğraşmaz

Anayasa’da adil ekonomik düzen

Üretimden alınacak pay anayasa ile belirlenir

Faiz yoktur, devlet vergi kanunu çıkartamaz maddeleri Anayasa’da olmalı

Faizci kapitalist düzen Anayasa’da olmamalıdır

Anayasa’da çıkar paralelliği şarttır

Maneviyatçı olmak Anayasa’nın bir gereğidir

Anayasa milletin manevi varlığını korur

Anayasa umumi ahlakı korumalıdır

Anayasa’da maarifin millileştirilmesi yer almalıdır

Her Vilayete bir üniversite mutlaka açılmalı

Anayasa, rüşvet ve irtikapla kesin mücadele etmeli

About Bilal OKUDAN

Check Also

Kendimize Sormamız Gerekenler

Neden asabiyiz?      Toplumsal baskı ve ötekileştirmeye maruz kalıyor muyuz?     Sevgisizlik ve şiddet neden …

3 comments

  1. Anladık anladık da…Bildiğimiz satırları 40 yıl öncede duyduk 40 yıl sonra da duyuyoruz. Belki bir 40 yıl daha duyacağız. Netice de kat ettiğimiz ilerleme nedir? bunları ara sıca olarak zaman zaman dile getirmenin uygulama olmaksızın ne faydası var?

    • Anlasaydın bu kadar saçma lafları dile getirip buraya yazmazdın kardeş! Aslında anlamadığını kendin de ele veriyorsun. 40 yıl önce de duymuşsun. Bak hala geçerli demek ki hala duyuyorsun.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir