Ahmet Davutoğlu 10. Ekonomik Kalkınma Planını Açıkladı

10. Ekonomik Kalkınma Planı'nı açıklayan Ahmet Davutoğlu, "Aktif iş gücü programlarına ilişkin bir izleme ve değerlendirme sistemi kuracak ve programların takiplerini 81 il düzeyinde gerçekleştireceğiz" dedi.

Haber albümü için resme tıklayın

Başbakan Ahmet Davutoğlu, yaptığı toplantıda  '10. Ekonomik Kalkınma Planı'nı açıkladı. İşte Davutoğlu'nun açıklamaları; 


 

İki yönde denetleme mekanizması kuracağız. Birincisi, önemli merkezlerde, bölgesel merkezlerde bu programları anlatmak üzere bir seri çalışma yürüteceğiz. Yerel aktörlerin bu programları benimsemesinin önünü açacağız. Aynı şekilde uluslararası alanda da bunun bilinmesi önemli. Yabancı analistler buna çok özel önem verdiklerini ortaya koydular. Bu noktada da önemli yatırımcı kuruluşlarla finans kuruluşlarıyla uluslararası alanda reform programının tanıtımını yapacağız. Böylece bir sahiplenme ve bilinme tanıtım olgusuna dikkat çekeceğiz. Bugün 8 program daha açıklıyoruz.

İş gücü piyasasının etkinleştirme programı, nitelikli insan gücü için çekim merkezi programı, sağlıklı yaşam programı, yerelde kurumsal kapasitenin güncelleştirilmesi programı, kalkınma için uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi programı, kayıt dışı ekonominin azaltılması programı. 380 adet eylemden oluşuyor

10.EKONOMİK KALKINMA PLANI'NIN DETAYLARI 

İŞ GÜCÜ PİYASASININ ETKİNLEŞTİRİLMESİ PROGRAMI…

İşsizler, kayıt dışı çalışanlar hedeflerimiz. Hedefimiz işsizliğin azaltılması, çalışan kadınların kariyerle aile arasında tercihin önüne geçilmesi. Programla neyi hedefliyoruz. İş gücü piyasasını daha etkin hale getirmeyi, işsizliği azaltmayı, verimliliği yükseltmeyi amaçlıyoruz. 2018 sonunda kadınların istihdam oranlarını her yıl bir puan artırmayı, esnek çalışma biçimleri yaygınlaştırmayı planlıyoruz. 43 adet eylem planı var. Kadın girişimcilik programı hazırlayacak uygulamaya koyacağız. Kadın girişimciliğini teşvik etmek için. Nasıl anne ve baba, kız ve erkek çocukları arasında ayrım yapmaz, gerçek anne babaysa. Devletin ve kamunun da kadınlar erkekler arasında bir ayrım olmaksızın, eşitsizlik olmaması için çalışmalar yapacağız. Bir izleme ve değerlendirme sistemi kuracağız. Programların takibini 81 ilde gerçekleştireceğiz. Uzaktan eğitim sistemi kuracağız. Kıdem tazminatı sisteminde yaşanan sorunların çözümü amacıyla sosyal taraflarla istişare içinde gerekli mevzuat düzenlemelerini yapacağız. işsizlik sigortasından yararlanma şartlarını esnetmek için çalışmalar yapacağız.

Yeni esnek çalışma sistemlerini içeren mevzuat çalışmalarını yapacağız. Sosyal yardım istihdam bağlantısı bilgi sistemini geliştireceğiz. Sosyal yardımla istihdam arasında irtibat kurup, teşvik edici şekilde kullanılması… İşkur’a kayıt edilen sosyal yardım yararlanıcılarına bilgilendirme sunacağız. Çalışılabilir sosyal alanlar için, işsizlik yardımı ve özendirici yardım programları geliştireceğiz. Özel sektörde çalışıyor, belli bir teşvik uygulayacağız. Şunu da ifade edeyim istihdamla ilgili bütün bu sektörel dönüşüm programlarından bağımsız olarak, işsizlikle mücadeleyle ilgili ayrı bir çalışma ekibi talimatı vermiştim. Bu çerçevede yapılan çalışmayı, ayrı bir sunumla kamuoyumuzla paylaşacağız. İstihdam bizim için hayati konudur.

İKİNCİ PROGRAMIMIZ. TEMEL VE MESLEKİ BECERİLERİ GELİŞTİRME PROGRAMI…

Amacımız problem çözme, iletişim, liderlik, kariyer planlama gibi temel becerileri geliştirmek. Diploma belli bir eğitimin tamamlandığı anlamına gelen bir belgedir. Yapmamız gereken pratik uygulamada daha anlamı yere nasıl oturtacağız? Ek çalışmalar yapmak zorundayız. Sanatsal ve sportif becerilere sahip olması önem taşıyor. Burada da işgücü piyasası ile eğitim sistemi arasını yeniden tamamlayacağız. Anfilerden sınıflardan fabrikaya geçtiğinde dünya geçmiş gibi bir atmosfer yaşıyor sudan çıkmış balık gibi… Onun için bu önemli bir alan. Burada ön gördüğümüz eylemler şunlar. Uygulamalı eğitimi yaygınlaştıracağız. Konya’da ayakkabı organize sanayi bölgesinde, milli eğitim bakanlığıyla işbirliği içinde açtığı meslek okulu var. site ayakkabı endüstrisi neyi gerektiriyorsa ona göre tanzim ediliyor. Onun için MEB’e brifing için gittiğimde meslek liselerini iş dünyasıyla birlikte uygulamalı ve iş dünyasının da fiilen katkıda bulunduğu bir yere dönüştürmemiz şart. Sekiz ay takriben eğitim görüp dört ay eğitimin dışında, tatili ortadan kaldırmayı düşünmüyoruz ama uygulamayı da hayata hazırlık, tatil için de sosyal zenginlik olarak değerlendirilecek bir program düşünüyoruz. Mesleki teknik okul ve kurumlarda atölye kurumlarını geliştireceğiz.


 

Ortaokul ve liselerde rehberlik sistemleri oluşturacağız. Şu an var fakat bireysel yeteneklere göre değil. yetişkin nüfusun temel becerileri kazanmasına yönelik programlar yararlandırılacak, halk eğitim merkezlerini geliştireceğiz. Eğitim müfredatını sanat ve sportif faaliyet olarak güncelleyeceğiz. Müfredat dışı aktiviteler, hepimiz yaşamışıdır. İnsanı eğitim dışında geliştiren alan sanat sosyal sportif faaliyet. Bunları eğitimin de bir parçası olarak mutlaka teşvik edilmesi lazım. Bunlar ekstra yapılan, eskiden babaların futbol oynayana, sporcu mu olacaksın okuluna bak dediği aslında bedensel gelişim ile zihinsel gelişim arasındaki irtibatı kuramamaktan kaynaklanıyor. Bu senin ne işine yarayacak denilen yaklaşım yerine ruhi gelişim ile zihinsel gelişim arasındaki irtibatı yakalamak gerekiyor.

ÜÇÜNCÜ PROGRAMIMIZ, NİTELİKLİ İNSANLARIMIZ İÇİN BEYİN GÖÇÜ PROGRAMI…

Yükselen medeniyet merkezlerine doğru nitelikli insan gücü akar, düşen yerlerden de kaçar. İstanbul’un fethinden sonra, Fatih külliyesinin kurulduğuna baktığınızda, Kahire’den Bağdat’tan insanların artık ilim ve saygı görmek için İstanbul’a akışları örnektir. İkinci Dünya savaşında, ABD’ye dönük olarak Avrupa’da önemli akademisyenlerin ailelerin göç edişi… Hatta İkinci dünya savaşında Almanya’yı bombalayan ABD uçaklarına karşı Heidelberg bölgesinin bombalanmaması buna örnektir. Türkiye’den 28 Şubat’ta kaçan nitelikli insan gücü, 12 Eylül’de de olmuştur. Şimdi tersine yurt dışındaki iyi eğitim görmüş insanlarımız Türkiye’ye dönmeye çalışıyor. Ortadoğu ülkelerindeki, Ukrayna’daki istikrarsızlık da Türkiye’ye dönük kaliteli insan unsuru bilim hayatında nasıl hayatımı sürdürebilirim kaygısını sürdürüyorlar. Dış tanıtıma önem vereceğiz. Türkiye’nin ekonomik tarihi bağlarının güçlü olduğu ülkelerle AB ile gerçekleştirdiğimiz programlar gerçekleştireceğiz.

Şimdi öyle bir durum oluyor ki ya türkiye’de vatandaşlığa başvuruyor bu nitelikli kişiler, bir de her sene bürokratik işle uğraşıyoruz. Turkuaz kart sistemiyle, gelmesini arzu ettiğimiz insanlar için ara alan oluşturacağız.

DÖRDÜNCÜ PROGRAMIMIZ. SAĞLIKLI YAŞAM VE HAREKETLİLİK DÖNÜŞÜM PROGRAMI…

Türkiye’de sağlık dediğimizde hep hasta akla geliyor. Genel algı sağlık bakanlığı ne işe yarar, hastalık bakanlığı. İnsanlar hasta olacak, e doktor ararsa uğrayayım diyecek o zaman akla geliyor. Sağlık bakanlığı ziyaretimde söyledim. Öncelikle insanların hasta düşmemesini sağlamalıyız. Hapishanelerin artması adalet bakanlığı için istenen bir şey değildir. Öyle bir adalet anlayışını yerleştirelim ki hapishanelere ihtiyaç olmasın.

Şimdi bu çerçevede koruyucu hekimliği öne çıkaran sağlık paradigmasına geçmemiz şart. İnsanlarımızın bilinçlendirilmesi, daha sağlıklı nesiller bedensel ve ruhi sağlık anlamda sağlıklı nesiller sahibi olmak gelecek 10 yıllarda. Yine bu programlarla tütün, alkol ve uyuşturucu maddeyle mücadele… Yapmayı planladığımız şey beslenme kültürünü değiştirmek. Hareketli yaşamı temin etmek. Gıda güvenliğini artırmak. Bu programda 57 adet eylem var. tarımsal işletmelerle yem işletmelerinde yapılan kontrolleri artıracağız. Gıda kontrol laboratuvarlarının altyapılarını geliştireceğiz. Sağlığa zararlı gıda ürünlerinin tanıtım faaliyetlerine denetim getireceğiz. Çocuklar için abur cubur diye bir tabir vardır. Eğitimle özendirmeyi beslenme kültürünü birlikte geliştirmek lazım. Ki çocuklarımızın yanlış yanıltıcı ürün tanıtımları ile çocuklarımızın beslenme kültürünün yönlendirilmemesi lazım. Etiket ve anlayışları yeniden düzenleyeceğiz. Yurtdışında bakarız içeriğinde ne var diye. Türkiye’ye gelince unuturuz. İçerde de acaba bunun içinde ne unsurlar var diye bakmak, bilinçli beslenme kültürünü yaygınlaştırmamız lazım. Obezite ile mücadele edeceğiz. Şöyle baktığımda bizim mücadelemiz fena değil.

Nabi bey önüne bakıyor da, yanlış anlamasın. Bedensel bakımdan da hepimizin topluma örnek olacak şekilde, kamu yönetiminde bulunanların, sanatçılarımızın sporcularımızın dikkatleri biliniyor. Bu konuda büyük kampanyalar yapmayı düşünüyoruz. Tütün ve alkol bağımlılığından kurtulmak isteyen vatandaşların ulaşımını kolaylaştıracağız. Hastaların yaşamsal hastalıktan kaynaklanan tüm bakım hizmetlerini yaygınlaştıracağız. Bazı kanser türleri için taramayı yaygınlaştıracağız. Bütün illeri kapsayan kanser kayıt sistemi oluşturacağız. Yaşam alanlarına uygun yerlerde çok amaçlı spor tesisi projelerini hayata geçireceğiz. Kamuya ait spor tesislerini kullanım ilkelerini belirleyeceğiz. Okul spor kulüplerinin kurulmasını teşvik edeceğiz.

28 Oca 2015 - 12:31 - Gündem


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Canlı Haber Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Canlı Haber hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Canlı Haber editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Canlı Haber değil haberi geçen ajanstır.İstanbul Markaları

Canlı Haber, İstanbul ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (212) 288 77 85
Reklam bilgi


Anket Kanal İstanbul Yapılmalı Mı ?