Nisan Ayında Öğretmen Ataması Olacak mı?

Binler atanamayan öğretmenin cevap beklediği soruyu Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, açıkladı. Nisan ayında 40 bin öğretmen ataması bekleyen öğretmenler açlık grevine başladı. Öğretmen atamlarıyla ilgili her şey haberimizde.

Toplantıya katılan Bakan Avcı ile gorusme fırsatı bulan öğretmenler "Seçim öncesi 40 Bin Öğretmen Ataması" beklediklerini Bakan Avcı'ya ilettiler.. 

Bakan Avcı daha önceki açıklamalarında olduğu gibi öğretmen atamalarının yapılmayacağını söyledi. Fakat Öğretmenlerden alınan bilgilere göre de Bakan Avcı; Başbakan isterse öğretmen atamalarının yapılacağını üstü kapalı bir şekilde belirtti. Bu durumda Öğretmen Atamaları için son kararı, Başbakan Ahmet Davutoğlu verecek gibi gözüküyor... 

TERCİH SAYISI ARTIYOR

Yürürlükteki yönetmelikte, öğretmen atamalarında tercih sayısının 25 olduğunu hatırlatan Aydoğdu, yeni düzenlemeyle tercih sayısının 40'a çıkarıldığını bildirdi.

HİZMET PUANI ÜSTÜNLÜĞÜ ESAS ALINACAK

Fen ve sosyal bilimleri liselerine öğretmen alımında, daha önce sınav yapıldığını dile getiren Aydoğdu, bu uygulamanın da değiştirildiğini söyledi. Aydoğdu, "Artık, fen ve sosyal bilimleri liselerine öğretmen atamalarında hizmet puanı üstünlüğünü esas alacağız. Bazı bölgelerde, şartlardan dolayı bu okulların öğretmen ihtiyacını karşılamakta zorlanıyorduk. Artık puana göre, herkes müracaat edebilecek. Spor liselerinin beden eğitimi öğretmenlerine ve güzel sanatlar liselerinin müzik ve görsel sanatlar öğretmenlerine de değerlendirme formu üzerinden uygulama sınavı yapacağız" diye konuştu.

Aydoğdu, spor liselerinin beden eğitimi öğretmenleri ve güzel sanatlar liselerinin müzik ve görsel sanatlar öğretmenlerinin uygulama sınavıyla atanacağı için kendi kapsamında olan okullar arasında rotasyona tabi tutulacağını kaydetti.

ZORUNLU HİZMET BÖLGELERİNDE EK HİZMET PUANI

Öğretmen atamaları sonucu zorunlu hizmet bölgelerinde görev yapan öğretmenlere ilişkin de önemli değişiklik yapılacağını söyleyen Aydoğdu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zorunlu hizmetini tamamladıktan sonra, öğretmen orada kalırsa, onlara da ek hizmet puanı vereceğiz. Burada öğretmenin, birinci yıl için yüzde 25, ikinci yıl için yüzde 50, üçüncü yıl için ise yüzde 100 hizmet puanı artırılacak. Bu özellikle puanı yüksek olan okullarda, görev yapan öğretmenlerimize avantaj sağlayacak. Öğretmen, bir yerde 20 puan alıyor diyelim, 3 yıl zorunlu hizmetini tamamladıktan sonra 60 puan alacak. Bundan sonra dördünce yıl 25, beşinci yıl için 30, altıncı yıl için ise 40 puan alacak. Böylece altı yılda 155 puanı olacak. 30 puanı olan bir yerde çalışırsa bu 200 puanı bile aşabilecek. Bu puan da meslekte yaklaşık 17 yıllık bir öğretmenin puanına eşdeğer. Böylece öğretmenlerimizi bu şekilde taltif ve teşvik edeceğiz. Bir öğretmen, fen veya sosyal bilimler lisesine atanmak isterse de bu bir avantaj olacak. Ayrıca, okullarda verilen destek kurslarında görev alan öğretmenlerimize de her ay için 0,5 hizmet puanı vereceğiz. Böylece bir öğretmen 8 ay bu takviye kurslarında görev alırsa 4 puan alacak."

ROTASYON KADEMELİ OLACAK

Şehit ve gazi yakını öğretmenleri, engelli öğretmenleri ve özel eğitim okullarındaki öğretmenleri rotasyondan muaf tutacaklarını da açıklayan Aydoğdu, 30 Eylül itibarıyla aynı okulda 8 yıl görev yapan öğretmenlerin rotasyona tabi tutulacağını kaydetti.

Rotasyonu, 2014-2015 eğitim öğretim yılında kademeli olarak uygulamaya başlayacaklarını ifade eden Aydoğdu, 2014-2015'te 12 yıl, 2015-2016'da 11 yıl, 2016-2017'de 10 yıl, 2017-2018'de 9 yıl, daha sonraki yıl ise 8 yıl görev yapanların rotasyona tabi tutulacağını belirtti.

Rotasyonun büyükşehir statüsündeki illerde, valiliklerce belirlenecek ilçe grupları arasında, diğer illerde ise il genelinde yapılacağını söyleyen Aydoğdu, sınıf öğretmenlerinin 8 yıllık görev süresini doldursa bile, aynı sınıf ve şubelerine devam etmeleri şartıyla, öğrencilerini 4. sınıftan mezun edene kadar o okulda kalacağını bildirdi.

Bu konuda suistimallerin olmaması için de önlem aldıklarını anlatan Aydoğdu, rotasyonda ilçe gruplarının belirlendiğini ancak öğretmenin istemesi halinde bu grupların dışındaki ilçeleri de atanabileceğini ifade etti.

EŞİ VE ÇOCUĞU ÖLEN ÖĞRETMENE TAYİN KOLAYLIĞI

Eşi ve çocuğu ölen öğretmenlerin, ölüm tarihinden; eşi emekli olanların ise eşinin emekliye ayrılış tarihinden itibaren bir yıl içerisinde, eşinin ikamet ettiği yere tayin isteyebileceğini dile getiren Aydoğdu, ikisi de öğretmen olanların eş durumuna bağlı yer değişikliklerinde, ilde norm kadronun bulunmadığı hallerde, eşleri üçüncü bir il ve ilçede buluşturulacağını söyledi.

Afet bölgesi ilan edilen yerlerde, görevli öğretmenlere de bakanlığın uygun görmesi halinde yer değiştirme imkanı getirdiklerini anlatan Aydoğdu, bu öğretmenlere öncelik vereceklerini ancak bunlardan zorunlu hizmetini yapmayanların, zorunlu çalışma yükümlüğü bulunan illere tayinlerini istemelerini sağlayacaklarını belirtti.

Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda, dershanelerde görev yapan öğretmenlerin MEB'de istihdamıyla ilgili de geçici bir madde düzenlendiğini hatırlatan Aydoğdu, bu öğretmenlerin başvurularını 1 Temmuz-1 Ağustos 2015 tarihleri arasında yapacağını söyledi.

Dershanelerde 6 yıl çalışmış olan öğretmenlerin MEB'in açacağı münhal yerler için tercihte bulunacağını söyleyen Aydoğdu, bu kişilerin mülakatta aldıkları puana ve tercihlerine göre okullara atamalarının yapılacağını bildirdi.

Nisan Ayında Öğretmen Ataması Olacak mı?

ÖĞRETMEN ATAMALARI ATAMA ŞARTLARI 

MADDE 5 – (1) Öğretmenlik mesleğine aday öğretmen olarak girilir. (2) Aday öğretmenliğe/öğretmenliğe atanacaklarda, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartların yanında aşağıdaki özel şartlar aranır; a) Mezun olunan yükseköğretim programının, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olması, b) Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Bakanlıkça uygun görülen pedagojik formasyon eğitiminin başarıyla tamamlanmış olması, c) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliğinin kabul edilmiş olması, ç) İlk atama kapsamında atanacakların, KPSS’den atanacakları alanlar için belirlenen taban puan ve üzerinde puan almış olmaları, d) Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza alınmamış olması. 

ATAMA USULLERİ 

MADDE 6 – (1) Öğretmen kadrolarına atama usulleri şunlardır: a) İlk atama, b) Yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama, c) Millî sporcuların ataması, ç) Engellilerin ataması. (2) Başvurularda; ilk atama, yeniden atama veya kurumlar arası yeniden atama usullerinden yalnızca biri tercih edilebilir.

İLK ATAMA

MADDE 7 – (1) Öğretmenlikte adaylığı daha önce kaldırılmamış olanlardan 5 inci maddede belirtilen atama şartlarını taşıyanlar, aday öğretmenliğe atanmak üzere ilk atama kapsamında başvurabilir. (2) Aday veya asıl Devlet memuru olarak hâlen Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar, Devlet memuru olarak görev yapmakta iken kendi istekleriyle bu görevlerinden ayrılanlar ile aday öğretmenlik veya aday memurluk döneminde başarısız olmaları nedeniyle görevine son verilenler, 5 inci maddede belirtilen atama şartlarını taşımaları kaydıyla ilk atama kapsamında başvuruda bulunabilir. (3) Öğretmenlikte adaylığı daha önce kaldırılmış olanlardan yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama yoluyla öğretmenliğe atanabilme niteliklerini taşıyanlar, istemeleri hâlinde ilk atama kapsamında da başvuruda bulunabilir. 

YENİDEN ATAMA VE KURUMLAR ARASI YENİDEN ATAMA 

MADDE 8 – (1) Devlet memurluğundan ayrılmış olanlar, daha önce eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadroda adaylıklarının kaldırılmış olması şartıyla, öğretmen olarak atanmak üzere yeniden atama kapsamında başvurabilir. (2) Devlet üniversitelerinde en az iki yıl öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi ve uzman olarak görev yaptıktan sonra bu görevlerden ayrılanlar, mezun oldukları alanların Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olması şartıyla, öğretmen olarak atanmak üzere yeniden atama kapsamında başvurabilir. (3) Kamu kurum ve kuruluşlarında hâlen görev yapmakta olanlar, daha önce eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadroda adaylıklarının kaldırılmış olması şartıyla, öğretmen olarak atanmak üzere kurumlar arası yeniden atama kapsamında başvurabilir. (4) Devlet üniversitelerinde hâlen görev yapmakta olanlardan en az iki yıl öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi ve uzman olarak görev yapmış olanlar, mezun oldukları alanların Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olması şartıyla, öğretmen olarak atanmak üzere kurumlar arası yeniden atama kapsamında başvurabilir. 

MİLLİ SPORCULARIN ATAMASI

MADDE 9 – (1) Millî sporculardan; a) Olimpiyat Oyunları, Parolimpik Oyunları, Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunları (Universiade), Akdeniz Oyunları ile Dünya Askerî Oyunlarında bireysel veya takım halinde yarışmalarda ilk üç dereceye girenler, b) Uluslararası Olimpiyat Komitesinin tanıdığı spor dallarının büyükler, gençler veya ümitler kategorilerinde Dünya veya Avrupa şampiyonaları ile Uluslararası Askerî Sporlar Konseyince yapılan Dünya veya Avrupa şampiyonalarında ilk üç dereceye girenler, c) Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yarışmaların takım sporlarında en az on kez ülkemizi temsil ederek millî sporcu belgesi almış olanlar, öğretmenlik için aranan genel ve özel şartları taşımaları kaydıyla, 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendinde öngörülen sınav şartı aranmaksızın beden eğitimi alanında aday öğretmenliğe atanmak üzere başvuruda bulunabilir. Bu kapsamda yapılacak atamalar, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile koordine kurulmak suretiyle yapılır. 

ENGELLİLERİN ATAMASI

MADDE 10 – (1) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunanlar hariç olmak üzere, engellilerin öğretmenliğe atamaları, 2/1/2014 tarihli ve 2014/5780 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılır. (2) Bu madde kapsamında öğretmenliğe atanacakların; öğrenim durumu yönünden mezuniyetinin atanacağı alan öğretmenliğine uygun olması ve eğitim fakülteleri dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların Bakanlıkça uygun görülen pedagojik formasyon eğitimi programını başarıyla tamamlanmış olması, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların ise yükseköğrenimlerinin ve pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliğinin yapılmış olması gerekir. (3) Engelli adayların, 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlülük  Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikte belirtilen sağlık kurumlarından rapor almaları ve engellilik durumlarının başvurdukları alan itibarıyla öğretmenlik yapmaya elverişli olması gerekir. (4) Bakanlığa atama izni verilen kadro sayısı ile sınırlı olmak üzere, illere ve alanlara göre atama yapılacak engelli öğretmen sayıları, ihtiyaç ve kadro durumu göz önünde bulundurularak Bakanlıkça belirlenir. 

KONTENJANLARIN BELİRLENMESİ

MADDE 11- (1) Atama izni verilen öğretmen kadrolarının en fazla %1’i yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atamada kullanılır. (2) Yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama için ayrılan kontenjanın dışında kalan kadrolar ilk atama için kullanılır. Beden eğitimi öğretmenliğine ilk atama kapsamında ayrılan kontenjanın en fazla %10’u millî sporcuların atamalarında kullanılır. (3) İl millî eğitim müdürlükleri Bakanlıkça tahsis edilen kontenjanları, alanlar itibarıyla öğretmen ihtiyacına göre altıncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarından başlamak suretiyle dağıtır ve Bakanlığa bildirir. (4) Atama usullerine ve alanlara göre belirlenen kontenjandan daha az sayıda başvuru olması durumunda artan kontenjan, öğretmen ihtiyacı çerçevesinde diğer atama usullerine ve alanlara aktarılabilir.

DUYURU, BAŞVURU VE TERCİHLER

MADDE 12- (1) Aday öğretmenliğe atanacaklar, bu Yönetmelikte ve Bakanlıkça yapılan duyuruda belirlenen şartları taşımaları kaydıyla, alanlar itibarıyla başvuranlar arasından KPSS sınav sonuçlarına göre belirlenir. (2) İlk atama yoluyla aday öğretmenliğe ve öğretmenliğe atama duyurusu Bakanlığın internet sitesinde yapılır. Duyuruda; aday öğretmenliğe/öğretmenliğe başvuracaklarda aranacak şartlar ve istenecek belgeler, atama usullerine göre alanlar itibarıyla belirlenen kontenjan, aday öğretmenliğe/öğretmenliğe atamaya esas alınacak puan türleri ve taban puanlar, başvuru yeri ve süresi ile başvuru ve atamaya ilişkin diğer hususlara yer verilir. (3) Başvurular, elektronik ortamda yapılır ve başvuru çıktısı, istenen belgelerle birlikte il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerinde oluşturulacak başvuru bürolarına onaylatılır. Yapılan inceleme sonucunda hatalı veya eksik olduğu görülen başvurular ilgili millî eğitim müdürlüklerince reddedilir. Posta ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. (4) Aday öğretmenliğe/öğretmenliğe atanma isteğinde bulunan adaylar en fazla 40 tercihte bulunabilir. Adaylar başvurularında, tercihleri dışına atanmayı kabul edip etmediklerini de belirtir. Tercihleri dışında atanmayı kabul etmediğini beyan eden adayların tercihlerine yerleştirilemedikleri takdirde ataması yapılmaz. (5) Başvuruların, başvurunun yapıldığı gün ya da başvurunun son gününe rastlayan gün hariç bir sonraki gün mesai saatleri içinde başvuru bürolarına onaylatılması zorunludur. Bu süre içerisinde onaylatılmayan başvurular geçersiz sayılır. Bu durumdaki adaylar, yeniden başvuru yaparak başvuru süresi içerisinde başvurularını onaylatır. (6) Öğrenimleri birden fazla alana kaynak olanlar, bu alanlardan yalnızca birisi için başvuruda bulunabilir. (7) Öğretmenlikten ayrılmış olanlar; a) Bakanlıkça en son düzenlenen atama kararnamelerinde belirtilen alana, b) Öğrenimi birden fazla alana kaynak olanlardan Bakanlıkça en son düzenlenen kararnamelerinde iki alan yazılı olanlar, bu alanlardan yalnızca öğrenimleri itibarıyla atanabilecekleri alana, c) Uygulamadan kaldırılan alanın öğretmenleri, öğrenimleri itibarıyla atanabilecekleri alana, yeniden atanmak üzere başvuruda bulunabilir. (8) Adaylar başvuru işlemlerini şahsen yapabilecekleri gibi noter aracılığıyla vekâlet verdikleri kişilere de yaptırabilir.

ATAMALAR

MADDE 13 – (1) İlk atama kapsamında aday öğretmenliğe/öğretmenliğe yapılacak atamalar, KPSS puan üstünlüğüne göre tercihler de dikkate alınarak ilan edilen kontenjanlar dâhilinde elektronik ortamda gerçekleştirilir. Puan eşitliği hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenir. (2) Yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atamalar, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendi kapsamında öğretmen olarak görev yapmakta iken temel askerlik eğitimlerini müteakip, Bakanlık emrinde öğretmen olarak görevlendirilen 1111 sayılı Kanuna tâbi yükümlülerin askerlik şubesinden sevk tarihinden itibaren başlayan hizmet süreleri dâhil olmak üzere Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçen öğretmenlik süreleri ile devlet üniversitelerinde öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi ve uzman olarak geçirilen hizmet süreleri toplamı fazla olandan başlamak üzere, tercihler de dikkate alınarak ilan edilen kontenjan sınırlılığında elektronik ortamda yapılır. Bu sürelerin eşitliği hâlinde diğer unvanlarda devlet memuru olarak geçen hizmet süresi fazla olanın ataması yapılır; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenir. (3) Millî sporcuların atamaları, ilgili mevzuatına göre Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenen sıralamaya göre yapılır. (4) Engellilerin atamaları, ilgili mevzuatına göre yapılan sınavda alınan puan üstünlüğüne göre adayların tercihleri de dikkate alınarak yapılır. Puan eşitliği hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenir. 

TEBLİGAT VE GÖREVE BAŞLATMA İŞLEMLERİ 

MADDE 14 – (1) Atamalar, yapıldığı tarihten itibaren Bakanlık internet sitesinde duyurulur. Tebligat, adayın başvurusunda belirttiği elektronik adrese yapılır. Tebligat, adayın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Adaylar, tebligatın yapılmış sayıldığı tarihten itibaren 657 sayılı Kanunun 62 nci ve 63 üncü maddelerinde belirtilen sürelerde göreve başlamak zorundadır. (2) Göreve başlamak üzere atandıkları il millî eğitim müdürlüğüne başvuran adaylardan kimlik, adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı ve askerlik durumu beyanları dışında duyuruda belirtilen diğer belgeleri eksiksiz ve uygun olanlar göreve başlatılır. Beyanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından doğrulanmayanlar ile kendilerinden alınan bilgi ve belgelerde atamaya engel hâli olduğu tespit edilenler göreve başlatılmaz; göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere Bakanlığa bildirilir. (3) Yasal sürelerde göreve başlamayanlar ile beyanları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından doğrulanmayanların atamaları iptal edilir. Yasal süre içinde göreve başlamadığı için ataması iptal edilenler, atama tarihinden itibaren bir yıl süreyle yeniden öğretmenliğe atanamaz. 

MEB, tam da seçimler öncesinde bir canlandı ki sormayın, hemen her gün yeni bir proje açıklıyor. Ne kadarı uygulanabilir o ayrıca tartışılır ama en azından konuşuluyor ve olaya, reklamın iyisi, kötüsü olmaz gözüyle bakıyorlar... 

Son 10 günde üç proje. İlki 5. sınıflara İngilizce Hazırlık, ikincisi 15 kişilik sınıflar, üçüncüsü de öğretmen atamada yeni dönem!..

Yeni yönetmelikle üç aşamalı bir sistem getirilecekmiş. Önce KPSS belasını aşıp atanacaksınız, ardından bir yıl sonra okul müdürü tarafından performans değerlendirmesine tabi tutulacaksınız, sonra da eğer başarılı bulunursanız, Bakanlığın yazılı ve sözlü sınavına tabi tutulacaksınız.

Peki ya başarı olamazsanız? Bir daha deneneceksiniz, yine başarılı olamazsanız, kapı önüne konulacaksınız...

Yeni sistemi, her türlü dış etkiye ve istismara açık olduğu gerekçesiyle çok politik bulanlar var. Haksız da sayılmazlar. Bakalım ömrü ne kadar olacak?..

SORUN KİMDE? 

Öğretmen yetiştirme, atama ve kariyer koşulları sürekli olarak neden değişiyor?
Sorun öğretmenlerde mi yoksa onlara şaşı bakan gözlerde mi?
Her yönüyle uzun uzun tartışılması gereken bir konu ve kolay kolay düzeleceğe de benzemiyor. Çünkü dünden bugüne, iktidarlar değişse de, eğitime ve öğretmene bakış açısı hiç değişmedi. Her defasında, bir uçtan ötekine gidildi...
Siyasi literatürde, bir ülkeyle oynamak istiyorsanız, önce öğretmenlerle oynayın derler.

Dışarıdan bakıldığında sıradan bir söz gibi algılanır. Ama eğer biraz detaylı düşünürseniz, ne kadar önemli olduğunu görürsünüz...

Ülkemizde, diğer meslek alanlarına yönelik eleman yetiştirmede ciddi değişimler söz konusu değil.

Örneğin doktor, mühendis, yargıç, asker ya da diğer meslek alanlarına baktığınızda, eğitim sürecinde ciddi değişiklikler yok.
Zaman zaman çağın gereklerine yönelik geliştirmeler yapılıyor o kadar. Ama öğretmen yetiştirme sistemine baktığımızda, Osmanlı’dan günümüze neredeyse her 10 yılda bir değişti. Üstelik her defasında daha da kötüleşti.

Şimdi yine tıpkı daha önce olduğu gibi, iyileştirme adına eğitim fakültelerini ve atama sistemini yeniden yapılandırıyorlar.

10 yıl sonra bugünleri de ararsak hiç şaşırmayalım.

Peki, böyle bir yeniden yapılanmaya daha doğrusu iyileştirmeye ihtiyaç yok mu?
Kesinlikle var. Ama aceleye getirilmemeli.

Ben yaptım oldu diyerek, hem de tam seçim öncesi, A’dan Z’ye değişime gidilmemeli.
Önce ciddi bir araştırma yapılmalı, sonra pilot uygulamaya gidilmeli, ondan sonra da genel uygulamaya geçilmeli.

Yoksa, maceranın ötesine geçilmez...

Neden değişiyor?

Yüz binlerce öğretmen fazlası var. Yıllardır atama bekliyorlar. Nisan derken, mayısa da razı oldular ama hâlâ ortada bir şey yok. Görünen o ki son dakikaya kadar beklenecek.

Peki, o zaman bu kadar öğretmen fazlası varken, üstelik, bazı branşlarda yıllardır atama yapılmazken, aynı bölümlere hâlâ niye öğrenci alınıyor?
Eğitim fakülteleri hemen her yıl on binlerce mezun veriyor ve üçte ikisi işsizler ordusuna katılıyor. Sayıları yarım milyona yaklaşan atama bekleyen öğretmenlere, bir de yeni mezunlar eklenince sayı kaçınılmaz şekilde artıyor.

Peki, MEB ne yapıyor?

Olup biteni sadece seyrediyor.

En başta konulması gereken kuralları en sona koyuyor. Bu da yeni mağduriyetler ve arka bahçe tartışmaları yaratıyor.

CHP ve MHP’nin seçim beyanlarında atama bekleyen öğretmenlere müjdeler var ama Ak Parti hâlâ sessiz. YÖK ise eğitim fakültesi kontenjanlarının sınırlandırılacağı sinyallerini veriyor..

Peki, eğitim fakültelerinde ne gibi değişikliklere gidilecek?

MEB ve YÖK’ün stratejik plan olarak değerlendirdiği düzenlemelere göre; nerede, hangi alanda, ne kadar öğretmene ihtiyaç olduğu tespit edilecek ve eğitim fakültelerindeki kontenjanlar buna göre tekrar düzenlenecek.

Bazı eğitim fakültelerinin kapatılması gündeme gelebilecek. Ayrıca yeni açılan üniversitelerde de eğitim fakültesi bulunmayacak.

Kapatılacak eğitim fakültelerinin başında Fizik, Kimya, Biyoloji, İlköğretim, Matematik gibi branşlar geliyormuş. Yani temel bilimler yok edilecek? Böyle bir reform olabilir mi?..

En önemli sorun ne?

Eğitim sistemi A’dan Z’ye sil baştan ele alınmadığı sürece, bu konuda yol kat etmek mümkün değil. Eğer öğretmenlere yönelik ille de bir düzenleme yapılacaksa, genel eğitim reformu içerisinde mutlaka birlikte ele alınmalıdır...

Bu arada eğitim fakültelerine alınacak öğrenci seçiminde de yeni metotların getirilmesi kaçınılmaz.

Tıp ve hukuk için baraj getirildi de, öğretmenlik için niye düşünülmedi?

Çocuğu sevmeyen, iletişim becerisi olmayan, bu mesleği sadece iş garantisi olduğu için seçen gençler, bu meslekten uzak tutulmalıdır.

Ön mülakat ya da lise öğretmenlerinin bu yöndeki bir tavsiyesi olmadan, sadece YGS, LYS tipi sınavlarla öğretmen almak ve yetiştirmek yanlışların en büyüğü olmaya devam eder...

Öğretmen olamayacakları daha en başında belli olan gençleri hiçbir ön elemeden geçirmeden LYS ile eğitim fakültelerine alıp, KPSS ile atamalarını yapıp, sonra da yol ortasında bırakmak, onlara ve mesleğe yapılacak en büyük kötülük olur...
Özetin özeti: Eğitim sisteminin ciddi anlamda silkelenmesi gerekiyor. Ama tabandan daha çok tavandan!..

ATANAMAYAN ÖĞRETMENLER AÇLIK GREVİNDE

Kızılay Güvenpark’ta nöbet tutan öğretmenler, hükümeti protesto etmek için, açlık grevine de başlayacaklarını açıkladılar.

Nisan Ayında Öğretmen Ataması Olacak mı?

Atanamayan öğretmenler “pankartlarla eylem yaptı. Türkiye genelinde 81 ilde aynı anda Milli Eğitim Müdürlükleri önünde gösteri düzenleyen öğretmenler, “Verilen sözler tutulmadı. 40 bin öğretmen ataması yapılmadı. Bu tablo karşısında açlık grevlerine başlıyoruz. Bütün yetkililerin bize verdiği sözler boş çıktı” en son yeni açıklaması yaptılar.

23 Nis 2015 - 07:22 - Gündemgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Canlı Haber Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Canlı Haber hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Canlı Haber editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Canlı Haber değil haberi geçen ajanstır.

12

hazangulu - Bu eylem yapanlar,dumanlı havadan istifade etmeyi fırsat bilen azınlık gruptur.Başbakanımız zamansız Nisan ögretmen ataması yapacağız demedi.Şubat'ta atama yaptık yaz aylarında öğretmen ataması yapacağız şeklinde açıklama yaptı sayın başbakanımız.Şubat'ta zaten bir atama yapılarak atamalar öne alındı.İkinci bir atama ülke ekonomisine de zarar verir seçim üzeri.Ağustos'ta binlerce atama bekleyen adaya büyük bir darbe olur.Bu eylem yapan azınlık grup,siz fırsattan istifade zamansız atama yapılm

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Nisan 07:22
11

hazangulu - yapılsın Ağustistakilerinin canı cehehenneme.Bu gerçekten Ağustos'ta binlerce adaya büyük bir haksızlık olur.Hükümetimiz bunun bilincinde Allah'a şükür.Ve öğretmen ataması planlanan tarihte yapılacak Allah'ın izniyle.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Nisan 07:22
10

lise mat - Nisanda müjde gelecek ağustos diye yirtinan insanlar ,, siz bisey kaybetmezsiniz çünkü atanacak olan kişiler sizden daha iyi .. Sinava bi ay kala bile çalişsalar sizi geçerler :) o yüzden burdan kavga etmenin anlami yok sayin başbakanimiz büyük müjdeyi yakında verecek rahat olun .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Nisan 07:22
09

Turkceci - Atama agustosta olsun dıyenler 80 bın mı beklıyorlar bu ne kadar mesnetsız bır kafa yapısı

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Nisan 07:22
08

Nisan - Sayın başbakanımız atama haberini vermek üzere Allah'ın izniyle rahat olun..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Nisan 07:22
07

fen bilimleri - Nisan ataması yapılmalı biz başbakanımıza güveniyoruz. Bizim geleceğimizi aydınlatacak bizde oyumuzu sayın başbakanımıza emanet edeceğiz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Nisan 07:22
06

biyoloji - Nisan atamasi istiyoruz olmalı yoksa haziran hüsran olur.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Nisan 07:22
05

Türkçeciler nisan atamasi istiyor - Evliyim bebegim oldu issizim yillardir atama bekliyorum Allah askina maliye suriyelilere bu kadar harcama yaparken para buluyor da40000ögretmene mi para yok.Nisan atamasi olmalidir her secim İSSİZLERE bir ümittir yıkmayın hayallerimizi kirmayin ümidimizi

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Nisan 07:22
04

edebiyatci - Nisan atamasi olsun sozunuzde durun yoksa haziranda husrana siz ugrarsiniz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Nisan 07:22
03

besyo - atama olmasın diyen zihniyetler bizden beter olacaksınız ki olun da zaten fazlasıyla hakediyosunuz.bu dava hepimizin hem nisanda hem ağustosta olsun diyeceğinize savunduğunuz düşünceye bakın..80bin ücretli yerine 40bin kadrolu öğretmen atanabilir ağustosta yine alım olur bu ülkenin gücü yeter buna..Akıllı olun ah almayın

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Nisan 07:22
02

beden eğt - Bu davada tüm mağdur öğretmenler adına eylem yapan arkadaşlara sonsuz tşkkler..hakkımızı savunduğunuz için Allah razı olsun.inş emekler boşa gitmicek 2009 ve 2011de nasıl seçim öncesi atama olduysa bu yılda olacak.müjde yakındır biraz daha sabır yüzler gülecek az kaldı

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Nisan 07:22
01

beden eğt - verin 40bini alın 400ü ve başkanlık sistemini :)

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Nisan 07:22


Anket Kanal İstanbul anket Yapılmalı Mı ? Yapılmamalı mı ?