İslam Dininde Haram Olan Kazanç Yolları

Malını ve rızkını helalinden kazanmak her müslümana farzdır. Bunun için, meşgul olduğu mesleğe ve işe haram karıştırmamak da farzdır. İslam dininde hangi kazanç yolları helaldir, hangi kazanç yolları haramdır?

Haber albümü için resme tıklayın

Malını ve rızkını helalinden kazanmak her müslümana farzdır. Bunun için, meşgul olduğu mesleğe ve işe haram karıştırmamak da farzdır. İslam dininde hangi kazanç yolları helaldir, hangi kazanç yolları haramdır? 

İnsana gelen kazanç iki yoldan gelir; ya helâldir, ya da da haram.

– İslam’da gücü olanın çalışmaması ihtiyacını meşru olmayan yollardan temin etmesi haramdır.

– İnsanın ihtiyaç sahibi değilse, dilenmesi haramdır. Kur’an’da: “İnsan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur” (Necm: 39) buyrulurken Hz. Peygamber de:

– “Zengin ve kuvvetliye sadaka helâl değildir.”

– Dilenci yüzünde et ve deri olmadığı halde kıyamet gününde diriltilir” demiştir.

– İslam’da çalışma meşru olmalıdır. Yani yapılan iş faydalı meslek olmalıdır. Dansözlük, şarkıcılık, fuhuş gibi yollarla elde edilen kazanç meşru değildir. Çünkü meşru iş yapılmamıştır.

– Şarap fabrikaları için üzüm yetiştirerek, tütün ekerek elde edilen para, uyuşturucu elde etmek için Hint keneviri ve afyon yetiştirerek elde edilen para helâl değildir. Fıkıhta bir kural vardır: “Harama götüren de haramdır.

– Kumar, piyango ve diğer şans oyunları ile elde edilen para helâl değildir. İnsana ait şeylerin satışı helâl değildir.

–         Haram kılınmış şeylerin alım satımından ele geçen para,

–         Fahiş fiat, karaborsacılıkla kazanılan para,

–         Buluntu, soygun ve gasp yolu ile elde edilen para bir de hırsızlık malı ve yasak olan bir şeyi bile bile satmak,

–         Faiz, faizli alışveriş yolu ile ele geçen para,

–         Rüşvetle kazanılan ve alın teri emek sarf etmeden elde edilen şey,

–         Fuhuş yolu ile, müstehcenlikle ele geçen para,

–         Başkalarını eğlendirme gayesi ile iş yaparak ele geçen kazanç,

–         İnsana zarar veren uyuşturucu, sarhoş edici maddelerin imalatı ve satışı ile elde edilen kazanç,

–         Kumar aletlerinin yapımı, satışı, müstehcen elbise imalatı ve satışı ile ele geçen, helâl değildir.

–         Yalanla hile ile kazanılan helâl ve meşru değildi.

–         Bir hadiste: “Köpek ücreti, fuhuş parası, fal ücreti ve şarkıcı kadının parasını yasaklamıştır. (İ. Canan Hadis Ans: 14/331) İslam’ın yasakladığı bir iş, müslümanın uğraştığı bir iş olamaz, kazanç kapısı da olamaz. Rızık, helâl ve temiz yollardan temin edilecektir. Müslüman, kimseye zarar vermeyecektir. Faydalı iş yapacaktır.

İslam Peygamberi şöyle der:

–     “Aldatan bizden değildir”

– “Doğru tüccar şehitlerle beraber olacaktır.”

– “İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır.”

– “Kazancı en kötüsü, haram yollardan elde edilendir.”

RÜŞVET HARAMDIR

Rüşvet, toplumu felakete götüren büyük haksızlıklara ve zulme neden olan hastalıktır.

Hz. Peygamber: “Alan da veren de ateştedir” buyurmuştur.

Ancak can, ırz, namus yolunda, bir de ihtiyaç olan malın gasbı karşısında, tehdit ve tehlike ciddi ise, kerhen verilebileceği söylenmiştir. Yoksa menfaat elde etmek için verilen her şey rüşvettir. Rüşvet de haramdır.

Çalışan memura verilen hediye de rüşvettir. O kişi orada olmazsa, o hediye ona gelir miydi? Hayır. Öyle ise, rüşvettir.

Tekstilde çalışan 16 yaşındaki Van’lı genç soruyordu: -“Şef namaz kılmaya izin vermiyor. Ona hediye versem, göz yummasını sağlasam, rüşvet olur mu? diye…

İş yaptırmak veya çabuklaştırmak için görevlilere verilen hediyenin veren bakımından meşru olabilmesi için:

1-      Yapılan iş meşru olmalı,

2-      Rüşvetsiz yapılabilecek yol ve kişiler varken başkasına başvurulmamalı,

3-      İşin olması ile başkaları zarar görmemelidir.

4-      Verilen şey, zulmü, haksızlığı veya tehdidi önlemeye yönelik olmalıdır.

5-      Toplumda rüşvet çığırını açmamalıdır.

6-      Mesai dışında kendi imkanları ile çalışana verilen, emeği karşılığıdır.

Kur’an’da: “Batıl yollarla aranızda mallarınızı yemeyin” (Nisa: 29)

–         “Mallarınızı aranızda haksız yere yemeyin” (Bakara: 188) buyrulmuştur. İnancımıza göre; rüşvet yiyenin yediği rüşvet kıyamet gününde boynuna asılı olarak gelecektir.

Hz. Peygamberin ifadesiyle:

–         “Rüşvet alan, veren ve aracılık eden lanetlenmiştir. (Hadis Ans: 13/441)

–         “Ateşte yanmaya en layık olan alınan rüşvetten maydana gelen ettir” (Age: 6/434)

–         “Sakın sizden biri kıyamet günü böğüren bir deve, kişneyen bir at, meleyen bir koyun, altın gümüş elbise olduğu halde: “Beni kurtar” dediğini duymayayım. Ben size söylemedim mi?”diye cevap veririm” (Age: 6/437)

İşe girmek için verilen rüşvet midir? diye soruyorlar. Rüşvettir. Çünkü; başkasının sırası alınmış ve rızkına mani olunmuştur.

Geçinememe, bahane olamaz. Başka iş bakacaktır. “Bal tutan parmağını yalar” sözü, İslamî bir söz olamaz. Bizim inancımızı, ahlâkımızı bozmak için böyle bir çok söz uydurulmuştur.

Kişi, helâl yoldan kazanmaya, helâl iş yapmaya, helâlinden yiyip içmeye ve çoluk çocuğuna da helâl yedirip içirmeye mecburdur. Böyle yapmazsa, hak sahipleri ondan şikayet edecek, bedeni ondan davacı olacak ve eşi, çocukları kıyamet günü onun yakasına yapışacak; “Ya Rabbi! Bu bize haram yedirdi” diyeceklerdir.

Cenab-ı Allah insanın rızkını haramda yaratmamış, haram, insana rızık olarak verilmemiştir. İnsan harama muhtaç ve mecbur değildir. İnsan isterse, harama düşmemenin yolları vardır.

Son zamanlarda insan üzerinde artan baskılar, bazı inancı zayıf olanları haram yollara sevk etmektedir. Hz. Peygamberin ifadesiyle:

–    “Öyle bir zaman gelecek kişinin helakı karısının ve çocuklarının elinden olacaktır”

–    “Öyle bir zaman gelecek ki, kişi ele geçirdiği mal helâlden mi, haramdan mı aldırış etmeyecektir.” (Tecrid. Ter. 6/365)

–    Öyle bir zaman gelecek ki, ümmetim sabahleyin evlerinden müslüman olarak çıkacak, akşam kafir olarak dönecek.” (Müslim İman: 186) diyor.

Cenab-ı Allah da şöyle buyurur:

“Ölçüyü tartıyı adaletle yapın; insanlara eşyalarını eksik vermeyin; yeryüzünde bozguncular olarak dolaşmayın” (Hûd: 85)

HELÂL KAZANÇ İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

–         Allah yanında alın teri ve emek karşılığı kazanılan, doğru dürüst yapılan iş makbuldür.

–         İslam’da dürüst çalışana ibadet sevabı verilir. Dürüst kazanana da kazandığı kadar sadaka dağıtmış sevabı verilir.

–         İslam’da meşru iş yapılmalıdır. Zararlı ve yasaklamış iş yapmak haramdır. Haramdan faydalanmak da haramdır.

–         İyi niyetli olunmalı, helâl kazanç peşinde olunmalıdır. İşe hile karıştırılmamalıdır. Niyet hayırsa, sonuç da hayır olur.

–         İnsan, harama düşerim korkusu taşımalıdır. Şüpheli şeylerden kaçınanı Allah haramdan korur.

–         Allah Kur’an’da: “İş konusunda istişare et” buyuruyor. (Al-i İmran: 159) Buna göre müslüman danışarak iş yaparsa, hataya düşmez, pişman olmaz.

–         Müslüman sözünde durmalı, borcunu zamanında ödemeli ki, hak hukuktan kurtulsun.

–         Yalan söylememelidir ki, malının hayrını görsün.

–         Haramdan Allah’a sığınmalı, helâl talep etmelidir ki, helâl kazansın.

–         Müslüman olduğu bilinci ile iş yapılmalı, her şeyin hesabının mutlaka verileceğine inanılmalıdır ki, doğru olsun.

–         Besmelesiz, ibadetsiz, tesettürsüz çalışılmaz. Çalışılırsa kazanç meşru olmaz.

–         Bir de mükellef için Cuma saati çalışılmaz. Çalışılırsa kazanç helâl olmaz.

NERELERDE ÇALIŞILMAZ?

Kazancın helâl olabilmesi için meşru işte ve uygun yerlerde çalışılmalıdır. Uygun olmayan yerler nelerdir?

–         Haram ve günah ortamlarında çalışılmaz. Meselâ;

–         Şarap fabrikasında,

–         Meyhanede,

–         Faizli muamele yapılan yerlerde,

–         Fuhuş yerlerinde,

–         Ahlâksızlık ortamlarında,

–         İnsanların aldatıldığı yerlerde,

–         Din düşmanlığı yapılan yerlerde,

–         Kumarhanede,

–         Haram olan şeylerin alınıp satıldığı yerlerde,

–         Ahlak bozucu eğlence yerlerinde,

–         Müstehcen yayın, basının faaliyet alanlarında,

–         İbadete izin verilmeyen yerlerde çalışmak uygun değildir. Çalışan, ibadetini yapabileceği iş arayışında olacaktır.

Cenab-ı Allah insana soracak: Nereden kazandın? diyecek, Hz. Peygamber: “Bir iyiliğe sebep olan o iyiliği bizzat işlemiş gibidir. Bir kötülüğe sebep olan, o kötülüğü bizzat işlemiş gibidir” buyurmuştur…

Kabirde ilk soru, “Ne hâl üzere, ne işle meşgulken öldün? denileceği bildirilmiştir.

Yaptığı iş, insanın imanlı veya imansız gitmesine de sebep olur.

Cenab-ı Allah’ın emrine göre; kötülükte yardım-laşılmayacaktır. (Mâida: 2 ) İyilikte yardımlaşılacaktır.

MESLEK OLMAYAN İŞLER NELERDİR?

Her iş meslek değildir. Meslek, faydalı olan iştir. Faydasız iş yapanın kazancı helâl değildir. Meslek olmayan işler nelerdir?

–         Alkol satılan, içilen yer işletmek.

–         Kumarhane işletmek, kumar oyunları oynatmak.

–         Domuz çiftliği veya domuz mamüllerinin satıldığı yer açmak.

–         Kötü alışkanlıklar kazandıran salonlar açmak.

–         Harama götüren bir işle meşgul olmak, bir şey üretmek.

–         Fuhuş yapılan yer açmak.

–         Zararlı yayınlar basılan, satılan yer açmak.

–         Faizli muamele yapılan yer açmak ve iş yapmak

–         Dilencilik yapmak.

–         Hırsızlık, gasbcılık, mafyacılık yapmak.

–         Dansözlük, şarkıcılık, mankenlik yapmak meslek değildir.

Televizyon tamirciliği satışı caiz mi? diye soruluyor. Tamircilik bir meslektir. Bugün radyo ve televizyonlar sadece kötü maksada hizmet etmiyor. İstenirse iyiye kullanılır, ne güzel hizmet görülür. Böyle şeyleri tamir eden ve satan suçlu değil, kötüye kullanan suçludur.

İslam’da faydalı olmak esastır. Onun için insan yararına iş yapılacaktır. Kötü, boş ve manasız şeylerle uğraşılmayacaktır. Kötülüğe sebep olunmayacaktır.

NELERİ ALIP SATMALIYIZ?

Harama sebep olmak, haram işleyenin işini kolaylaştırmak haramdır. O ortamı hazırlamak suça ortaklık olur.

Bir şey haramsa, onun bedeli ve o yolla kazanılan şey de haramdır.

Peygamberimiz:

“İçilmesi haram olanın satılması da haramdır” (Muvatta: 2/846 Esrike: 5) buyurur.

Bir hadislerinde de: “Kim bile bile hırsızlık malını satın alırsa, onun günahına da, alçaklığına da ortak olur” buyurmuştur.

Peygamber: “Altı şey haramdır der ve sayar:

1-      Alınan rüşvet,

2-      Köpek parası,

3-      Kısrak aşım parası,

4-      Fuhuş parası,

5-      Kan parası,

6-      Kahinin kazancı.” (Ramuz el-Ehadis: 297/2)

Hz. Ömer zamanında bir kız annesine: “Süte su katamam anne!” demiş. Hileli mal satılmaz. Bozuk gıda satılmaz.

–    Domuz, domuz ürünleri satılmaz.

–    İnsan sağlığına zarar veren alkol, uyuşturucu, sigara…

–    Eğlence, kumar aletleri,

–    Müstehcen elbise, ince çorap,

–    Buluntu mal, hırsızlık malı,

–    Alkol ve domuz katkılı maddeler,

–    İnsana ait kan, organ, saç ve insanın kendisi, ırzı, namusu,

–    Abdeste, gusle mani oje, boya gibi maddeler,

–    Umuma ait mera malları (odun, su, meyve vb.),

–    Kaçak mal,

–    Eksik ve kusurlu mal satılmaz,

–    İbadetin sevabı da satılmaz.

ÇALIŞMAK İBADET Mİ? İBADETSİZ ÇALIŞMAK HELÂL Mİ?

Çalışmak ibadettir. Ne zaman ibadettir?

–    Allah’ın adı anılarak başlanırsa,

–    Meşru iş yapılırsa,

–    Allah’ın verdiği sağlığa, güce, imkana şükredilirse,

–    İşin hakkını verirsek, çalışmak ibadettir.

“Müslümanım” demek müslümanca yaşamayı, müslümanca iş yapmayı gerektirir.

–         İnançsız, ibadetsiz çalışmak, ibadet olmaz.

–         İbadetlerin arasında çalışmak ibadet olur.

–         Çalışırken Allah’ı düşünür, Allah rızası için çalışır, kazancın bir kısmını hayra sarf edersek, o iş ibadet olur.

–         Allah’a ibadet etmiyorsak; namaz kılmıyor, oruç tutmuyor, hak hukuk gözetmiyorsak, o çalışma nasıl ibadet olur? Çalışırken, ibadeti yasaklasalar bile, ibadet etmenin yoları aranacaktır. Böyle yapılırsa, sofraya konan, çoluk çocuğa yedirilen ancak o zaman helâl olur.

Hz. Peygamber: “Bizi aldatan bizden değildir” derken aldatan esnafın çalışması nasıl ibadet olur?

İşyerine sarhoş geliniyorsa, oraya faiz girdiyse, orada çalışanlarda tesettürsüzlük varsa, oranın geliri nasıl helâl olur? Orada çalışmak nasıl ibadet olur.

Bir yerde ibadet etmek, örtünmek yasaksa, o işyerinin kazandırdığı nasıl helâl olur? Orada çalışmak nasıl ibadet olur?

İbadet, Allah’ın peygamberin emrini yerine getirmektir. Cünüplük var, Allah’ın emri yoksa besmele yok, şükür yok, olur mu? Allah’ın adı anılmadan kesilen hayvanın eti beli yenmez. Cuma saati, erkek müslümana iş yapmak haramdır;

Bütün derdi dünya olan, kaç saat çalışırsa çalışsın Allah’ın hakkını gözetmiyor, kulun hakkını gözetmiyorsa, hele çalışanın hakkını, alnının teri kurumadan vermiyorsa ne kazanırsa kazansın, ne kadar çalışırsa çalışsın helâl olmaz.

Peygamber: “Haramla beslenen vücut cennete giremez” demiştir.

Helâl rızık peşinde koşanın, meşru sınırlar içinde çalışanın, çalışması ibadettir. Kazancı da helâldir.

Diyorlar ki, Peygamber: “Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalış” demiş. Peki “Yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalış” dediğini niye söylemiyorsun, niye uygulamıyorsun? Ahirete uzanmayan çalışma, ahireti olmayan dünya ve sırf dünyaya sarf edilmiş ömür, pişmanlık vesilesi olacaktır.

DİLENCİ PARASI HELÂL DEĞİLDİR

Dilenmek, kötü bir kazançtır. Alın teri, emek karşılığı değildir.

Dilenciliği meslek haline getirene para verilmez. İhtiyaçtan dolayı istiyorsa ona verilir. İslam’da elinde o günlük yiyeceği olan dilenmez.

Bugün sürekli dilenenler var, bir de dilenip alkol alan veya gayri meşru yere yatıranlar var. Bunlara para verilmez. Hele zekat, sadaka hiç verilmez.

İhtiyaç sahibi gibi görünen birinin parayı ne yapacağını tam bilemezsek, o zaman yiyeceğe ihtiyacı varsa, yiyecek, giyeceğe ihtiyacı varsa giyecek, yakacaksa yakacak, alıp verilir.

İslam’da çalışmak esastır. Çalışmak ibadettir. Hz. Peygamber, dilenen birine ip alıp dağdan odun getirip satmasını tavsiye etmiştir. Çünkü dilenmek onur kırar.

Demek ki, dilenen birine yanında çalıştırmak, iş buluvermek, bir işe başlatmak görevimizdir. Eğer bu teklifleri kabul etmezse, o dilenciliğe alışmıştır, çalışamaz.

İnsanımız, fakire, ihtiyaç sahibine görevini yapmalıdır. Varlık sahibi insan, yokluktan dolayı istenmeyen iş yapanlardan sorumludur.

Hz. Peygamber: “Komşusu açken tok yatan olgun mü’min değildir” der.

Varlık sahiplerinden ihtiyaç sahipleri, yardım görmüyorsa o, dilenebilir. Bunun vebali fakir fukara ile ilgiyi kesenlerindir.

Dilenciliği para kazanma yolu olarak görenler, gerçek ihtiyaç sahiplerinin hakkını yer, onlara yapılacak yardımı önler. Onun için utancından dolayı dilenemeyenler aranıp bulunmalıdır.

Akşamdan sabaha, kapı kapı dolaşanlara itibar edilmemelidir. Bunların kazandığı para haramdır. Herkese el açan vermek zorunda değilsiniz. Vermeyecekseniz iyi ve güzel sözle, hakaret ve alay etmeden savmalısınız. Allah böyle emrediyor. (Bakara: 263) dilenemeyeni arayıp bulacaksın. (Bakara: 273)

Hz. Peygamber: “Dilenci kıyamet gününe yüzünde bir parça et olmadığı halde gelir. İhtiyacı yokken dilenen ateş topluyor demektir” buyurur.

Kimse ihtiyacı olmadığı halde gerçek ihtiyaç sahiplerinin hakkını gasbetmemelidir, çalmamalıdır. Değilse gerçek bir kul hakkını yemiş olur.

İSLAMDA FAİZ HARAMDIR

Faiz, kesin olarak ayet ve hadislerle icma ile de kesin olarak yasaktır. Kur’an’da:

Bakara: 279: “Eğer ribadan tevbe ederseniz, anaparanız sizindir” buyrularak faizden vazgeçilmesi istenmiştir.

Hz. Peygamber: “Her kim fazla verir veya alırsa, şüphesiz faiz almış vermiş olur.” denmiştir.

İslam’da faiz yasağı ile, rizikoya girmeden paranın para kazanması yolu kapatılmıştır. Para bankaya değil yatırıma gidecektir. İş sahaları açılacaktır, üretim yapılacaktır. Faize yatırılan para ile başkaları zarar görmeyecektir.

Borçlunun borcunu öderken, gönül rızası ile vereceği ikram, faiz sayılmaz, Hz. Peygamber: “Sizin en hayırlınız borcunu en güzel şekilde ödeyeninizdir.” buyurur. Ayrıca, ikramı almak sünnettir.

Zamanında ödenemeyen borç, altın veya dövize çevrilip ertelenebilir. Yani gecikmeden doğan fark, hakkaniyete uygun olur.

Ayrıca; devlet yardımı niteliği taşıyan ve masraf durumundaki çok az bir fazlalıkla ödeme kolaylığı tanınan teşvik kredileri alınıp kullanılabilir.

Gelirde risk varsa helâldir. “Faizde bir gelirdir, diyenlerin kabirlerinden iyi bir şekilde kalkmayacakları haber verilmiştir. Mesela; kira parası ile faiz bir tutulamaz, para faizi, kira geliri ile bir tutulamaz.

Komisyoncunun geliri, meşrudur, alıcı ile satıcı arasında yardımcı olan, aralarını bulan komisyoncu, bir emek sarf etmektedir. Avukat ücreti de böyledir. Ama hile olmazsa gerçek fiatlar gizlenmezse… işe yalan girmizse…

Finans kurumları, emek sermaye ortaklığıdır. Faizsiz çalışan bir kurumdur. Finans kurumları, aldıkları paraları, meşru alanlara yatırım yapmaktadır. O da banka gibi denemez. Kâr dağıtımıdır vereceğini önceden bildirmez. Zarar da edebilir. Bugüne kadar etmedi? demek ki, akıllı yatırımlar yapmış, hayali çalışmamıştır.

Faiz anlaşması yapılmadan bankanın vereceği bir miktar fazlalık, faiz sayılmaz. Meselâ; bankadan maaş alan para nakledenin alacağı fazlalık ne olursa olsun alınıp zorunlu giderlerde kullanılabilir. Çünkü faiz anlaşması yoktur. Ama kullanmam diyen de ihtiyaç sahiplerine verir kurtulur. Gününden önce maaş çekmede, alınan fazlalık çok az ve masraf durumunda ise, çekilebilir. Ama masrafı aşarsa faiz olur. Kimse borç vermiyor. Ayağını yorgana göre uzatacaksın. Faizli muameleden kaçacaksın.

Bankadan maaş çekme sorulursa, başka bir alternatif yok. Ayrıca o durum bizim tercihimiz değildir. Düzenleyen devlettir.

Dar’ul-harpteyiz iddiası, korkunç bir iddiadır. Hiçbir mezheb bunu kabul etmiyor. Mezheblere göre: Bir müslümanın dünyanın neresinde olursa olsun faiz alıp vermesi ve faizli muamele yapması helâl değildir. Faiz Kur’an’da ülke ayrımı yapılmadan yasaklanmıştır.

İslam’da bir şey yasaksa, herkes için yasaktır.

Efendim ben bir yabancı ile faiz alıp veriyorum denemez. Zira bir yabancı ile zina yapılabilir mi?

Repo da faizdir. Hem de katkat faizdir. Allah: “Ey iman edenler! Katkat arttırılmış olarak faiz yemeyin Allah’tan sakının ki, kurtuluşa eresiniz” (Al-i İmran: 130) buyuruyor.

(Bu konuda: Rum: 39 + Bakara 275-279 ayetlerine bak.)

Ben faiz almıyorum, bankada bırakıyorum demek kurtarmaz, iki günah birden işlemiş olur. faiz sistemini ve bankayı desteklemiş olur.

ENFLASYON ORANINDA FAİZ HELÂL MİDİR?

Cenab-ı Allah: “Eğer pişmanlık duyar, faizden vazgeçerseniz. Ana paranız sizindir. Böyle ne haksızlığa uğrar, ne de haksızlık etmiş olursunuz. (Bakara: 279) buyuruyor.

Yani fazlalık faizdir. Peygamberimiz, Bilal(ra)’in iki ölçek hurmayı bir ölçek hurma ile değiştiğini, takas ettiğini öğrenince fazlalığı faiz saymıştır.

Faizli muamele temelden geçersizdir. Onun için faizli muameleye hiçbir müslüman bulaşmayacaktır.

Çek, senet kırdırmak ve borcu evvel ödemede Hanefi mezhebine göre indirim yapmak caizdir. Erken ödeme vardır. Alacaklı da parayı erken alıp kullanacaktır.

Çek, senet kırdırma, üçüncü kişiler tarafından yapılmamalıdır. Çek, senet kırdırma caiz değildir. Fazlalık faiz olur.

VÂDE FARKI

İslam’da veresiye, taksitle mal satışı caizdir. Veresiye satış, tabi ki peşin satış gibi olmayacaktır. Taksitli satışlarda ödenen fazlalık faiz değildir.

Burada bazı şeylere dikkat etmek lazımdır. Mesela; ödemeler, fiat yazıya dökülecektir. Borçlu da zamanında ödeyecektir. Zamanında ödenmeyen borca ilave yapılamaz. Ancak ödenmeyen tarihte dövize, altına çevrilebilir, bu caizdir. Böylece alacaklının mağduriyeti giderilir.

Bu böyle olmazsa kimse esnaflık yapamaz. Sattığının yerine mal alamaz.

ALINAN KREDİLER

Devletin halkına yardımı ve halkın da bu yardımdan, destekten yararlanması, daha sonra ödemesi meşru bir borçlanmadır.

Bu tür borçlanmalarda ancak masraf alınıyorsa, çok az bir fazlalık ödeniyorsa, alınıp kullanılabilir. Faiz durumunda ise, faizli muameleye bulaşmamak gerekir. Zira içinde ibadet edeceğimiz ve can vereceğimiz evin yapımında faiz karıştırmamak gerekir.

Eğer böyle bir borçlanma olduysa, faizli ödemelere geçmeden o borç kapatılabilir.

Devletin masraf alarak verdiği kredilerden istifade etmek gerekir. Yoksa güç başkalarının eline geçer.

Paranın değer kaybı veya devlete ödemenin yapılmasının ardına sığınılamaz. Devlet bankasının bu işlemi yapması da faizi faiz olmaktan çıkarmaz.

Ayrıca kooperatifin kredi kullanmış olması da ortakları kurtarmaz. Ben istemediydim deyip kendimizi vebalden kurtaramayız.

En iyisi faizli paraya, faizli alışverişe ve faizli muameleye bulaşmamaktır. Mecburen bulaşanları Allah affetsin.

Faizle iş yapan kişi ve kuruluşlara faiz niyetiyle yatırmak para vermek de faizdir. Adı ne olursa olsun faiz faiz olmaktan çıkmaz. Hani peygamberimiz “Öyle bir zaman gelecek ki, ümmetimden bazıları içkiye başka başka adlar takarak içecekler” buyurmuş ya, günahın, haramın adı değişse de günahtır, haramdır.

“Enflasyon oranında” söylemi akla uygun, hakka uygun gibi görünse de hüküm değişmez. Bir şeyin çoğu haramsa azı da haramdır.

Ancak altına göre, dövize göre borçlanmakta fazla ödeme olsa da faiz olmaz.

Gecikme faizine gelince; ihmal ve unutkanlık nedeniyle veya zamanında yatıramamaktan kaynaklanan fazlalıklar, faizdir. Çünkü; faiz almak da haram vermek de haramdır.

Borsa, tahvil ve hazine bonoları haramdır. Bunlar faizli borç senedidir.

Kredi kartı, faiz ve faiz ihtimalinden uzaksa, fazlalık ödenmiyorsa, ödemeler zamanında yapılıp, ceza çekilmiyorsa, faize bulaşılmamış olur.

Kredi kartı israfa yol açıyorsa, israf haramdır, kullanılmamalıdır.

İmkan varsa bankaya destek vermeme açısından finans kurumlarının kartı kullanılırsa daha uygun olur.

Teşvik kredisi, adı üstünde teşviktir. Ama masraf miktarı fazlalık varsa faiz olmaz. Masrafların dışında fazlalık varsa faiz olur.

Bazı yardım sandıkları, kooperatifler, tabibler birliği gibi kuruluşların üyelerine iş kurma veya işini geliştirme gibi maksatlarla verilen krediler, üyelere yardım niteliğindedir, destek durumundadır.

Tasarruf teşvikte helâl olan taraf var, haram olan taraf vardır. Eğer devlet istek dışı, anlaşma yapmadan para kesip bir fonda toplamış ise, yıllar sonra da değeri katkat kaybolmuş olarak ödenmesi ve alınması meşrudur. Ama, anlaşma varsa istek üzerine kesildiyse bu faiz anlaşmasına girer, ancak anapara helâldir.

Geç maaş ödemeden dolayı devletin verdiği fazlalık, anlaşma ve istek üzerine olmadığından faizdir denilemez.

Böyle durumlarda maaşını alınca ihtiyaç sahiplerine bir miktar sadaka verenler için hiçbir tereddüt kalmaz.

Bankaya zorunlu yatırılan paralardan doğan fazlalık da ne kadar olursu olsun faizdir. Mesela; çek, senet kredi ödemeleri için yatırılan paraların yıl sonu biriken faizler, adı üstünde faizdir.

Faizli muameleden kaçınmak esastır. Büyüklerimiz bankanın oturaklarında oturmazlardı.

Bu tür zorunlu işlerde finans kurumlarını tercih edebiliriz.

24 Tem 2015 - 00:01 - Huzur Duraği


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Canlı Haber Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Canlı Haber hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Canlı Haber editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Canlı Haber değil haberi geçen ajanstır.

01

Lady Jane - Her biri Merhaba, benim adım Endonezya'dan Jane alice kadın ve ben birleşmiş milletler tazminat ile çalışmak ve biz duydum ve aynı zamanda bir kredi şirketi bir kredi yapmak, ben hızlı bir şekilde çok berhati- olan internette kredi arayanlar Endonezya üzerinden tüm uyarmak için bu orta kullanmak istiyorum scammers ve fraudstars elinde düşmemeye özen, orada birçok kredi sahte kredi internette burada ve bazıları gerçek ve gerçek ben ottan hayatımı değiştirdi Tanrı borç ve kredi reel genue götürdü

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Temmuz 00:01Anket Kanal İstanbul Yapılmalı Mı ?