Çarşamba , Temmuz 18 2018

Hacizlere Karşı Dava Süresi 15 Güne Çıkarıldı


Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri esasına göre düzenlenen ödeme emirleri ve uygulanan ihtiyati hacizler için 7 gün olan karşı dava açma süresi 01 Ocak 2018 tarihinden itibaren 15 gün olacak. Tahsilat Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Maliye Bakanlığı Tebliği Resmi Gazetede yayımlandı. 

Resmi Gazetede yayımlanan Maliye Bakanlığı Tebliğine göre Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümleri esas alınarak düzenlenen ödeme emirleri ve uygulanan ihtiyati hacizler için 15 gün içerisinde karşı dava açılabilecek. Böylelikle mevcut uygulamadaki 7 günlük süre 15 güne çıkarılmış oldu. 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa bağlı olan kamu idareleri ile bu kamu idareleri bünyesindeki döner sermaye işletmelerinin, Kamu İhale Kanununa tabi olan kurumların, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamı dışında olan ve 4734 sayılı kanuna bağlı bulunmayan ve kamu tüzel kişiliği niteliği taşıyan kurum ve kuruluşların (mesleki kuruluşlar ile vakıf yüksek öğretim kurumları hariç) 2 bin TL’nin üstündeki hak ediş ödemeleri esnasında hak sahiplerinin, vergi dairelerinden vadesi geçen borçları olmadığına dair belge istemeleri zorunluluğu olacak. 

01 Ocak 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek Maliye Bakanlığı Tebliği ile düzenlemeye tabi olacak idareler genişletildi. Tebliğ ile hak sahipleri borçlu ise yapılan ödemelerden borç miktarı düşülerek ilgili vergi dairesine ödeme gerçekleştirilecek. Ayrıca maden ve silah ruhsatları alınırken de ‘vergi borcu bulunmaması’ şartı sürecek. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairesi tarafından tahsil edilen ödemelerin kanuni nedenlerden ötürü nakden iade edilmesi gereken tutar varsa bu tutarın mahsubu karşılıklı olacak.       
 

About

Check Also

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Dolar’ın Yükselişini Yorumladı

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Batman’da düzenlediği basın toplantısında ekonomi ile ilgili vatandaşların kapalı endişeleri verdiklerini …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir