Cuma , Haziran 22 2018

Kişiler Arası İletişimin Yaşama Etkisi


İnsanlar, yaşamlarının önemli bir kısmını kişiler arası iletişim ile geçirirler. Sevgiden nefrete kadar bütün duygularımız kişiler arası iletişim sayesinde tetiklenir. Kişiler arası iletişim, insan yaşamının özünü oluşturmaktadır. 
    

İnsanlarda öğrenme süreci aldığı ilk nefes ile başlar. Bu öğrenme süreci ile birlikte insanlar, yaşamı keşfe çıkar. İlk öncede temel ihtiyaçlar öğrenilir. Daha sonra bu yelpaze yaşam boyu genişleyerek devam eder. İnsanlar, ilk öğrenme aşamalarında dünyayı bir bütün olarak algılasalar da bu bütünlük zamanla parçalanarak dağılır. Bu dağılım, kişiler arası ilişkilere de yansıdığından dolayı insanlar, yaşarken sayısız gruplara ayrılırlar. 
    

Kişiler arası iletişim, ömür boyu devam eden bir süreçtir. Bu süreç aynı zamanda insanların kişilik gelişimlerinde en etkili faktördür. İnsanların, bize bakış açılarını öğrenmemiz için bize nasıl davrandıklarına bakmamız yeterlidir. Başkalarının bize bakış açısı, benlik algımızda etkili olduğu gibi düşünce yapımızı da şekillendirir. İnsanların, yaşam tarzları ile paralel olarak geliştirdikleri benlik algısı ve kendilerine verdikleri değer, toplumun diğer bireyleri üzerinde de belli bir etki yaratır. Ayrıca insanların, bize verdiği değer sadece imajımız üzerinde değil, kendimize verdiğimiz değer üzerinde de etkilidir. Örneğin insanlarla ilişkilerimizin bozuk olduğu bir dönemde kendimizi daha fazla sorgularken ilişkilerimizin istediğimiz gibi gittiği bir dönemde kendimizi sorgulama ihtiyacı fazla hissetmeyiz. Bu husus, aynı zamanda kendimize duyduğumuz güven seviyesine de etki eder. kişiler arası iletişim sayesinde kendimize karşı olan güvenimizi, saygımızı ve sevgimizi ölçme fırsatını yakalarız. 
    

Kişiler arası iletişimde yaşantımızı asıl şekillendiren ise duygusal ilişkilerimizdir. Duygusal ilişkilerimizde sadece sevgiyi değil, kırgınlığı ve öfkeyi de paylaşırız. Duygusal ilişkilerde duygu dengesinin korunması için sadece sevginin değil, kırgınlığın ve öfkenin de dile getirilmesi gerekir. Kişiler arası iletişim ile duygusal ilişkilerin sağlıklı olması için kendimiz gibi davranarak kendimizi açıkça ve özgür bir şekilde ifade etmemiz gerekir. 
    

Kişiler arası iletişimde gerçek benliğimizi karşı tarafa aktardığımız sürece sağlıklı ilişkiler kurmuş oluruz.   
         
 

About

Check Also

Ocakbaşı Kültürü İkinci Kuşak İle Avrupa'da

Köşebaşı restoranlarının sahibi Ali Akkaş’ın oğulları tarafından kurulan Ali Ocakbaşı, Amsterdam ve Viyana’nın ardından Londra …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir