Burçlar Bize Ne Anlatıyor!

KOÇ- MESHA :(14 Nisan – 13 Mayıs)

Mars tarafından yönetilir, ateştir. Rajassic ve erildir.

Vücuttaki karşılığı baş, gözler, beyin, sinirler, böbrek ve karaciğerdir. Rengi kan kırmızıdır. Yönü doğudur.

Doğmamış ifade edilmemiş potansiyeldir. Anne karnındaki varlık tüm potansiyelinden haberdardır, varlığın hem nesnel hem öznel potansiyelini temsil eder. İlgiye ihtiyaç duyan, saf, dürüst, dünyaya  bağlı, ruhsal anlamda en bağımsız kişilerdir. Bu yüzden sürekli devinim halindedirler.

Koç burcu insanları sübjektif enerji taşırken, evrensel fikirlere çok açıktır. Nasıl şekillendireceklerini bilmezlerse bencilce ve çocukça davranırlar. Bildiklerini tezahür ettirememekten kaynaklanan gerginlikleri olur. Rajassic enerji sebebiyle kaşiftirler.

BOĞA- VRİSHABRA:  (14 Mayıs – 13 Haziran)

Cennetin tanrısı. Toprak, dişil ve tamassictir. Gezegeni Venüs’tür. Vücutta boğaz, göz, ağız, bademcikler, sinüs, burun, salgı bezleri ve böbrek üstü bezlerini temsil eder. Yönü güney ve rengi beyazdır.

Sosyal statü, güvenlik, konfor,zenginlik, varlık, doğurganlık, yaşama gücü burcun temel özellikleridir. Tutkulu yapısı olan bir burçtur .Boğa tamasic oluşu sebebiyle sabit özellikleri yoğun bir burçtur. Cinsellik, doğurganlık, üretim ve sanat burcun temsil ettiği önemli unsurlardır. Enerjisi  naiftir, hayattan hoşnuttur ve elindekini korumayı sever. Macera aramaz. Konforu sever, değişikliği sevmez.  Tamassic özellikleri sebebiyle yeni şeylere başlamaktan hoşlanmaz. Devinim gerektirmeyen, aynı işleri başından sonuna kadar yapar. Çok çalışkandır.

İKİZLER- MİTHUNA: (14 haziran – 13 Temmuz)

Hava, satvic ve eril bir burçtur.. Rengi yeşil, yönü batı ve yönetici gezegeni Merkür’dür. Kutsal ruhu temsil eder. Bilginin tanrısıdır. Ruh ve maddenin bilgisini bir araya getirendir. Burcun sembolü ikinin bir olması, bilginin korunması anlamına gelir.

Vücutta bilekler, kollar, eller, boyun, köprücük kemiğinin üst kısmı, kulaklar, sindirim organları, omuzlar ve omurgayı (DNA) temsil eder. DNA ve dolayısıyla genetik geçmişi yönetir.

Hızlı düşünen,esinlenen,  araştırmacı, meraklı, pratik kişilerdir. Akıl ve ruhun birleşmesi ile parlak zeka gelişir, girişimci nitelik kabiliyeti yüksektir. Yüksek sezgisel potansiyeli bulunmasına rağmen, dünyasal planda daha materyalist bir yaklaşım sergilerler. Bu yüzden karmaşa ve dengesizlik yaşarlar. Ancak satvic bir burç olduğu için iyicildir.

YENGEÇ - KARKATA : (14 Temmuz – 13 Ağustos)

Yengeç burcu duyguları, hissi idraki, duygusal zekayı anlatır. Su rasajsic ve dişildir. Ay tarafından yönetilir. Rengi kırmızı ve yönü kuzeydir. Vücutta ciğerler, mide, kemikler, kaval kemikleri ve dizleri, lenfatik sistemi temsil eder.

Duyguların doğası yani tohum enerjisi bu burçta saklanmakta ve korunmaktadır. Bunun için saftır. Bütünleşmeyi, adaptasyonu ve uygulanabilirliği anlatır.

Yengeç burcu kabuğunun içinde çok kuvvetli ve yenilmezdir öncü bir burçtur, uzun vadeli strateji üretirler. Ancak bu burca mensup insanları alıştığı düzenden çıkarmak zordur. Kabuğunun dışında hassas, kırılgan ve kararsız olurlar. Kararsızlık yüzünden sürekli hedef haline gelirler. Güçlerinin farkında olmazlar. Yengeç burcu bilincin dört hali olan uyanıklık, rüya, derin uyku ve derin meditasyon hallerini de ifade etmektedir.

Suyun etkisi ile genişleme, büyüme ve koruma kapasitesi de bulunmaktadır. Hayattın içinde aktif  haldeyken kendini korumayı öğrenmesi gerekmektedir. Aile ve yuva kavramları bu burca özgüdür.

ASLAN -  SİMHA:  (14 Ağustos – 13 Eylül)

Ateş, tamasic ve erildir. Rengi altın , yönü doğudur. Güneş tarafından yönetilmektedir. Vücutta sindirim sistemini, kalbi, göbeğin üst kısmını, kan dolaşımını, midenin üst kısmını, damarları, karın boşluğunu, belin üst kısmını, sırtı, kalbi ve dolaşım sistemini temsil eder.

Aslan burcu maskülen bir burçtur. Sabit ve ateştir. Korunma içgüdüsü ile ilgilidir. Ezoterik astrolojide yaratıcı içgüdünün ve ilkel kaotik maddenin bütünleşmesi ile anlatılır. Bu burcun insanları içlerindeki ışığın farkında olurlar. Spiritüel enerji maddi form ile buluşmaktadır.  Aslan yaratıcılık ve ilahi aşkın sembolüdür. Bünyesinde tutku ve esinlenme vardır.  Kavga halindeyse çıkarcı ve ilişkilerinde müşkülpesenttir. Hakimiyet kurmak ve liderlikle ilgili doğal bir içgüdüsü vardır.

BAŞAK – KANYA: (14 Eylül – 13 Ekim)

Toprak, satvic ve  dişildir. Yönetici gezegeni Merkür’dür. Saflığı  simgelenmektedir. Bu saflığı her yere dağıtır. Arınmayı anlatmaktadır. Yönü güneydir, rengi hasat  sarısıdır. Vücutta dalak, karaciğer, pankreas ve safra kesesini temsil eder.

Topraktaki tohumun koruyucusudur. Görevi ruhun saflık ve arınma ışığını yansıtmaktır. Yüksek arınma, temizleme ve şifalandırma enerjisi taşımaktadır. Varlığın maddi formunun ruha dönüşebileceğini bilir ve bu bilinci aktif halde tutmaya çalışır.

Başak burcu doğanı şifalı güçlerini taşır, mükemmellik için çabalar. Amacı tohumun meyve verme bilincini uyandırmaktır. Yüksek zeka, fiziksel ve ruhsal farkındalık kişide mevcuttur; ihtiyacı bunları harmanlamaktır. Amaçları bilgeliğe ulaşarak taşıdıkları tohumun meyve vermesidir.

 TERAZİ – TULA: (14 Ekim – 13 Kasım)

Hava, rajasic ve erildir. Yönetici gezegeni Venüs’tür. Yönü doğu, rengi siyahtır. Temel görevi dengeyi korumak ve sürdürmektir. Vücutta böbrekler, yumurtalık, prostat ve rahmi temsil etmektedir.

Denge Uyum armoni burcun temel unsurlarıdır.. Ruh madde ilşkisini anlatır. Sanatı, estetiği, tasarımı ve adaleti temsil eder. Burcun insanları son derece hareketlidirler. Dünyevi  yaşam formlarına ruhsallığı getirmektedirler. Ruh ve madde arasında denge sağlamaları gerekmektedir. Sakin görünüşlerinin altında kendi içlerinde denge arayışından kaynaklanan gerginlikleri vardır.

Faaliyet halindeyken huzur ve denge bulmakta zorlanırlar. İçsel olarak her şeyin zıddını ararlar. Temalarından biri de ilişkilerdir. Empati kabiliyetleri çok gelişmiştir. Sosyal becerileri gelişkindir.Dokundukları her şeye tat ve güzellik katarlar. Güzel giyinmekten ve gezmekten keyif alırlar.

AKREP – VRİSHCHİKA: (14 Kasım – 13 Aralık)

Su, tamasic, dişildir. Mars  tarafından yönetilmektedir. Yönü kuzey, rengi kırmızıya dönük kahve, taba renkleridir. Vücutta vajina, rahim, penis, testisler, mesane, kolon, anüs, rektum, burun, boğaz ve tonsilleri temsil etmektedir.

Akrep burcu insanları hayatın gizli yönlerini sever amaçları hayatın gizemini çözmektir. Akrep KUNDALİNİ enerjisini temsil eder . Yaşam enerjisini arttırarak farkındalıklarını geliştirmek isterler. Burcun teması ölüm, doğum ve cinselliktir. Burcun motivasyonu kundalini enerjisini çalıştırarak; bu saf, temiz, yüksek enerji ile egoyu aşıp, içsel potansiyeli açığa çıkarmaktır. Ezoterik astrolojide akrep burcu özümseme, adaptasyon ve dönüştürme kabiliyetlerini anlatmaktadır.

 YAY – DHANUS: (14 Aralık – 13 Ocak)

Eril, ateş ve satvictir. Yönetici gezegeni Jupiter’dir. Yönü doğudur, rengi pastel renklerdir. Vücutta uyluk kemiği, kalça, siyatik, sinirler, bel, omuzlar, kol ve sindirim sistemini temsil etmektedir.

Yay burcunun sembolü burcun değiştirme kabiliyetini anlatır. Sembol itibariyle gerilme esnasındaki enerjiye ihtiyacı bulunmaktadır. Yay burcunun temel amacı insan doğasındanki ilkel güdüleri yüksek prensiplere dönüştürmektir. Bu dönüşüm meydan okumaya ve yüzleşme ve spritüel gezginliğe yol açar. Kişinin mevcudiyeti hayatın anlamını keşfetme yolculuğuna dönüşür ancak bu yolculuk huzurlu değildir.

Hayatın görünür yüzünün altındakini öğrenme ve deneyimleme merakı taşımaktadır bu nednenle gezgindir. Sürekli kendilerini geliştirme ihtiyacı hissederler. Yay burçları hayalperest, maceracı, pozitif, neşeli ve özgür ruhlu insanlar olurlar. Esnek, uyumlu, coşkun ve fazla iyimserlerdir. Sebat gösteremedikleri için hayatta derinleşme sorunu yaşarlar. Yay burcu ruhun dünyadaki büyüme ve gelişmesini, olgunlaşmasını anlatmaktadır.

 OĞLAK – MAKARA: (14 Ocak – 13 Şubat)

Toprak, rasajjic ve dişildir. Yönü doğudur, rengarenktir. Satürn tarafından yönetilmektedir. Satürn karma ile doğrudan ilişkilidir. Vücutta dişleri bacaklar, kemikleri deri, göğüs kısmı, akciğerler ve mideyi temsil etmektedir.

Oğlak burcu insan enerjisinin evrenselleşmesini  sağlayan bireysel gücü anlatır ve  motivasyonu çok çalışmaktır. Bu gücün açığa çıkması zorlu bir süreçtir. İnsandaki güç açığa çıkarken aynı zamanda yüksek seviyede farkındalık da açığa çıkmaktadır. Bu süreç varlığın karmasını aktive ederek temizlenmesine olanak sağlar. Bu durum oğlak burcu insanının hayatında krizlere, mücadelelere sebep olur. Böylece hayatını değiştirme gücü açığa çıkar. Oğlak burcu insanları  çok çalışkan, yanlızlığa ve mahremiyete ihtiyaç duyan, sorumluluk sahibi bireylerdir. Karmanın getirdiği deneyimleri öğrenmeleri gerekmektedir

 KOVA- KUMBHA: (14 Şubat – 13 Mart)

Eril, hava ve tamassic bir burçtur. Yönü batı ve rengi kahverengidir. Vücutta dolaşım sistemini, kalbi, ince kemikleri (ayak, bilek kemikleri) ve incik kemiğini temsil etmektedir.

Kova burcunun sembolü testidir,  insanın ham halin, anlatır; nihai hedef bu testiyi doğru enerji ile doldurmaktır.  Kendini gerçekleştirme arzusu yoğundur. Bu yolda başkalarını da yardım etmek isterler. Burcun nihai hedefi evrensel yaratıma eşlik etmek olduğu için dünyevi bariyerleri yıkmak isterler. Bu nedenle özgün fikirleri vardır, ilericidir, çağının öncüsüdür. Özgürlüğüne düşkündür. Tamassic özellikleri sebebiyle öneri almaktan hoşlanmazlar. Sosyal statü ve sistemlere karşıdırlar.

Hedef odaklı olurlar; kendi özgün yollarında, kendi fikirlerini gerçekleştirmek isterler.  Taviz vermekten hoşlanmazlar. Kova burçları, evrensel zekadan doğan dehalarını kollektif yaşam oluşturmak için kullanmayı öğrenmelidir.

 BALIK- MİNA: (14 Mart – 13 Nisan)

Su, satvic ve dişil burçtur. Vücutta ayaklar, ayak parmakları, ince kemikler, sindirim sistemi, dalak, sinirler, akciğerler ve karaciğeri temsil etmektedir

Balık burcunun işaretindeki iki balık “yin-yang” eril ve dişil presnsibi anlatır. Nihai farkındalığın kapılarının açıldığı, çabaların sonuç verdiği yeri temsil eder. Huzur, barış, refah, konforu içsel doyumu vadetmektedir. İki balık sembolü eril ve dişilin birbirinin içinde kaybolduğu mutlak gerçeği anlatır.

Balık burcu ezoterik açıdan dualiteyi temsil etmektedir. Çelişki, yadırgama, reddetme gibi doğal olmayan, sonradan insan nefsi ile üretilmiş enerjilere bu burçta yer yoktur. Aşırı kırılgan ve hassas olurlar, duygusal çalkantılar yaşarlar. Balık burcu yaşamın devamlılığını, mutlak sevgiyi, esneklik, uyum kabiliyetlerini anlatır. Motivasyon kaynağı hayatla uyumdur. Teslimiyete, akıştaki mükemmel işleyişe inanır.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Bengü Kadakal KARAGÜL - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Canlı Haber Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Canlı Haber hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Canlı Haber editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Canlı Haber değil haberi geçen ajanstır.Anket Kanal İstanbul anket Yapılmalı Mı ? Yapılmamalı mı ?