Cumartesi , Ağustos 4 2018

Milliyetçiliğe Genel Bakış


Tanzimat döneminde aydınlar, Osmanlı İmparatorluğunun dağılmasının önüne geçmek için çok çaba sarf etmişlerdir. Ancak Osmanlıcılık tezinin arkasında duranlar gayrimüslimlerin, İslamcılık tezinin arkasında duranlar ise Müslümanların Osmanlı İmparatorluğundan ayrılmasının önünde duramamışlardır. Garpçılık tezini savunanlarda Batının çıkar hesaplarına engel olamayınca Anadolu topraklarında tek başına kalan Türkler, tarihe geçen bir kurtuluş mücadelesini tek başlarına kazanarak Anadolu topraklarında Türkiye Cumhuriyeti Devletini kurmayı başarmışlardır. 
Türkler, bileklerinin hakkıyla Anadolu topraklarında milli bir devlet kurmayı başarsalar da Anadolu toprakları üzerindeki emellerinden hiçbir zaman vazgeçmeyen dış mihraklar, bu seferde ülkemizi bölmek ve parçalamak için içerden sistemler kurmuşlardır. Bu sistemler sayesinde de ülkemiz, defalarca ihtilaller ve muhtıralarla karşı karşıya kalmıştır. 

Siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan ıstırap çeken Türk Milletinin, bu ıstırabının dermanının milletin kendi öz değerlerine sahip çıkmasında olduğunun farkında olanlar, milliyetçi duygular etrafında birleşmişlerdir. Milliyetçilik duyguları ile kaybettiği özgüvenini tekrar kazanacak olan Türk Milleti, dünyada tekrar söz sahibi olarak mazlumların umudu ve sesi olacaktır. 

Milliyetçiliğin tam olarak kavranabilmesinde en önemli husus ise keser ve kürek saplarıyla vatanı kuran vatan evlatlarının sahip olduğu inancın derinlerine inebilmek ve bu fikir peşinde bir ömür harcayabilmektir. 

Bugün Milliyetçiliğe karşı duranların milletin değerlerine tahammül gösteremeyenler olduğu aşikardır. Milliyetçiler ise bu tip Türk düşmanlarına karşı daima bir mücadele içerisinde olmuşlardır. Çünkü milliyetçiler, bu tiplerin amacının ortamın daima sisli olmasını sağlayarak milletin önünü görmesini engellemeye çalıştıklarının farkındadır. Milliyetçiler ise Türk düşmanları tarafından oluşturulan sisi dağıtarak siyasetten ekonomiye, edebiyattan sanata ve eğitime kadar Türk Milletinin her alanda söz sahibi olması için gayret sarf ederler. Milliyetçilerin en önemli hedefi ise vatan evlatlarının fikir dünyasını aydınlatmaktır. Bu hedef ise milliyetçiler için yaşamın anlamıdır. 

Milliyetçiler, hiçbir zaman için nankör ve isyankar olmamıştır. Vatana ihanet ise akıllarının ucundan dahi geçmez. Milliyetçiler, dinamik kültür kaynakları sayesinde kendini ve insanı bilen, kendini ve insanı seven taraf oldu. Onlar, Türk-İslam zemininin sağlamlaşması için can verdiler. 

Milliyetçiler, şişirilen milliyetçiliğin memlekete çok büyük zararlar vereceğinin ve milleti uyutacağının da farkındadırlar. Bunun içinde milliyetçiler, milletin yükselmesi için daima milletin öz değerleri, kültürleri ve töreleri içerisinde fikir arayışlarını sürdürürler. Milliyetçiler, milletin kendi öz derisi ile hayat bulacağını çok iyi bilirler. 

Milliyetçiliğin en güzel şekli ise milletin safının sıklaştırılmasıdır. 

About Şener Koştu

Check Also

Kendimize Sormamız Gerekenler

Neden asabiyiz?      Toplumsal baskı ve ötekileştirmeye maruz kalıyor muyuz?     Sevgisizlik ve şiddet neden …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir