Cumartesi , Temmuz 21 2018

Sosyalist Kürtler İçin Üçüncü Yanılgı


Sosyalist Kürtlerin ilk icraatı, 1907 senesinin baharında Şeyh Abdusselam, Brifkan köyündeki Kadiri Tekkesinin Lideri Şeyh Nur Muhammed Brifkani’nin evinde önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıya Kürt Aşiretlerinin Liderlerinin önemli bir kısmı katıldı. Şeyhin 1907’de bölgedeki Kürt Aşiret Temsilcilerini toplayarak Bâb-i Âlî’ye müracaat ettiği söylense de  Osmanlı Arşivi belgelerine göre şeyhin isyanı 1909’da olmuştur. Muhtemelen 23 Temmuz 1908’de İkinci Meşrutiyet’in ilânından yararlanmak isteyenler gibi II. Abdüsselâm da yararlanmak istemiştir. Toplantıda II. Abdüsselâm’ın şu talepleri tartışıldı:

 1-Kürt bölgelerinde Kürtçe’nin resmi dil olarak kabul edilmesi.
2- Eğitimin Kürtçe yapılması.
3-Kaymakamların, nahiye müdürlerinin ve diğer memurların Kürtçe’yi iyi derecede bilenlerden tayin edilmeleri.

 Toplantıya katılanlar, Şeyhin bu taleplerini onaylamadılar. Şeyhin Aşiret-Medrese ve Kürt Aydınların ortak hareket edeceği teminatı da onları iknaya yetmedi. II. Abdüsselâm hazırladığı talepleri Emin Ali Bedirhan, Seyyid Abdülkadir Nehrî ve Süleymaniyeli Şerif Paşa’ya da teyid ettirdikten sonra kendi adına Bâb-i Alî’ye gönderdi. Bâb-i Âlî hemen bölgeye Dağıstanlı Mehmed Fazıl Paşa komutasında bir ordu gönderdi. Bu ordu da iki ay içinde II. Abdüsselâm’ın bu ilk isyan hareketini bastırdı.

İlk kalkışma 1919 ve 1920 yıllarında dağılan Osmanlının boşluğundan faydalanmak isteyen Sosyalist Kürtlerin bağımsız bir devlet hayali ile Türkiye nin de içinde bulunduğu bölge Kürtleri ile hareket etme kararı alması ile başladı. Fakat hesaba katmadıkları bir olay gerçekleşti. İngilizler Irak’lı Araplarla anlaşarak Irak’ta bir Devlet kurmuşlardı bile. Yeni kurulan Irak Devleti ile mücadele eden Sosyalist Kürtler büyük başarılar elde edince, İngilizler yönetiminde bulunan Arap Irak Devletine yardım amaçlı hava harekâtına başladılar. İngiliz belgelerine göre İngiliz uçakları 79 köyü bombalamış, 2382 evden 1365’ini yerle bir etmişti. Sosyalist Kürtler, Kasım 1931’den Nisan 1932’ye kadar aralıklı, Nisan’dan Haziran’a kadar sürekli ve şiddetli olarak İngilizlerin saldırısına uğruyordu. Aralık 1931, Şubat 1932, Mart 1932, Nisan 1932 ve Haziran 1932’de tam beş kez Irak ve İngiliz güçlerince bombalanıyordu.

Ardından 1945 yılında Rusların isteği üzerine İran’da bir kısım hareketlere girişen Sosyalist Kürtler Rus Subayların desteği ile 22 Ocak 1946 yılında Mahabad Kürt Cumhuriyetini kurdular. Fakat Sosyalist Kürtlerin Ruslarla olan ilişkileri de uzun soluklu olamadı. Sovyetlerin İran Hükümeti ile Azeri Politikası konusunda anlaşarak, desteğini Sosyalist Kürtlerin üzerinden çekmesi ile kurulan Kürt Cumhuriyeti sadece 11 ay ayakta kalabilmişti.

Sonuç olarak her türlü para ve silah yardımı aldıkları İngilizler tarafından kandırılan Sosyalist Kürtler, Batının iki yüzlü tavrını ilk kez görmüş oldular. Hatta örnek aldıkları Hakların Özgürlüğü sloganının mimarı Sovyet Rusya bile bile onlara sırtını dönmüştü. Sosyalist Kürtler Türkiye ye kaçmak zorunda kalmış ve Türkiye himayesinde bir süre hayatlarını devam ettirmişlerdir. Böylece İlk yanılgı ve yenilgi Sosyalist Kürtler için gerçekleşmiş oldu.

İkinci kalkışma ise, 1958 yılında Irak’ta gerçekleşen Abdulkerim Kasım Darbesiyle çıkan af sonucu yeniden Irak’a dönen Sosyalist Kürtler, yeniden çalışmalara başladılar. 1961 ayaklanması 1971 yılına kadar sürmüş ve Batının desteği ile Irak Devletine karşı başarı elden Sosyalist Kürtler artık kendi içlerinde bağımsız devlet gibi kararlar almaya başlamışlardı bile. İlk icrai kararları ise şunlardı:

“Camiler kapansın! Kur’an-ı Kerim okumak, namaz kılmak yasak. Radyo dinlemek kâfir işidir. Bütün radyolar evden kalksın. Gök Tanrısı Allah, yer Tanrısı biziz! Sizin manevî huzurunuzu ancak biz sağlarız. Gösterdiğimiz yoldan gidin. Bizim için ağlayın. Emirlerimiz ilahî bir emirdir. Biz size emretmekle kutsal görevinizi yapmanız için ikazda bulunmuş oluyoruz.”

1971 yılına kadar ABD nin desteğini alan Sosyalist Kürtler, 1975 yılında ABD nin Saddamla anlaşması üzerine Saddam Sosyalist Kürtlerle yaptığı anlaşmayı tek taraflı bozarak yeniden Sosyalist Kürtlere sürgün yolu gözükmüştü. Sosyalist Kürtlerin bu seferki sürgün durağı İran oldu. Böylelikle 2. Yanılgı da Sosyalist Kürtler için gerçekleşmiş oldu.

Üçüncü kalkışma ise, Türkiye sınırlarında 1974 te kurulan örgütün yapmaya başladığı faaliyetlerle başladı. Örgüt Batılı Ülkelerden aldığı siyasi ve silahlı destekle bu güne kadar ayakta kalmayı başardı. Türkiye uluslararası arenada sürekli bu örgütle alakalı yapılan şikâyetler üstüne sıkıştırılıyor ve insan hakları örgütleri tarafından sürekli uyarı cezalarına maruz kalıyordu. 70 farklı unsuru bünyesinde bulunduran Türkiye Cumhuriyeti Devleti, asıl kurucu unsur olan Kürtlerin haklarını çiğniyor algısı oluşturan bu örgüt, yaptığı silahlı mücadeleyi de meşru göstermek için elinden geleni yapıyordu. Dışarıdan bakıldığında sanki hiçbir olay yokken Türk Askeri gücü bir guruba karşı silah kullanıyormuş algısını gerek Avrupa Birliği Localarında gerekse Birleşmiş Milletler Temsilcilikleri nezdinde dile getirmeye başlayan Sosyalist Kürtler, Türkiye Cumhuriyeti Devletini karalama kampanyasını sürdürüyorlardı. Aslında olan Türk Güvenlik Güçlerine Türkiye sınırları içerisinde yapılan suikastlarla ve saldırılarla ölen binlerce güvenlik görevlisi ve on binlerce sivil halk hiçbir zaman AB ve BM tarafından gündeme getirilmeyerek Türkiye ye suçlu muamelemesi yaptılar.

Gelinen noktada bu örgütün istenilen başarıyı elde edememesi ve Türkiye Devletini parçalayamaması üzerine ve özellikle son dönemde Batılı Devletlerin sistem değiştirerek artık ateşe ellerini uzatmak yerine maşa kullanma stratejisi gereği, bir taşla yüz kuş vurabilmek için Türkiye Devletini artık karşılarına alamayacaklarını anlayınca tıpkı 1946 ve 1975 te olduğu gibi Sosyalist Kürtleri satarak, kendi deyimleri ile Orta Doğu Bataklığında onları yalnız bıraktılar. Daha öncede iki kez şımarttıkları Sosyalist Kürtler Üçüncü kez hüsrana uğruyor ve uluslararası arenada yalnız kalıyorlardı.

Dikkat çeken diğer bir konu ise Sosyalist Kürtlere yapılacak olan her harekât öncesi mutlaka İran ile antlaşma yapmaları önemli bir konu. İran Nükleer diyalog gereği yıllarca Batı tarafından uygulanan ambargoyu ABD, AB, Rusya ve Çin ile müzakere ederek çözmüştü. Ardından Türkiye ABD ile anlaşarak, bu guruplar için hava harekâtı operasyonlarına başlamıştı.

Sonuç olarak Sosyalist Kürtlerin bu topraklarda tutunma ihtimalleri yok. Müslüman Kürtler ise zaten Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ana ve kurucu unsuru.  Hatta en fazla fedakârlık yapan unsurlardan bir tanesi.

Anadolu Topraklarının hamisi olan Türkler, hiçbir zaman beraber hareket ettikleri hiçbir etnik unsuru satmadılar, arkadan vurmadılar, herhangi bir Batılı ülkeyle iş birliği yapıp onlara zarar vermediler ve son olarak nerede mazlum bir millet varsa Türk mü, Müslüman mı demeden sırf insan oldukları için onlara yardıma koştular.

 

  

About Bilal OKUDAN

Check Also

Kendimize Sormamız Gerekenler

Neden asabiyiz?      Toplumsal baskı ve ötekileştirmeye maruz kalıyor muyuz?     Sevgisizlik ve şiddet neden …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir