Gezegenler...

Bengü Kadakal KARAGÜL
Bengü Kadakal KARAGÜL

GÜNEŞ-SURYA

 Sattvic

Evrenin ruhu, solar sistemi harekete geçiren güçtür. Gezegenleri bir arada tutan çekim gücü, varlıkların devamlılığını sağlayan enerjidir. Kişinin büyümesi için gerekli olan içsel enerji güneşten gelmektedir. Nihai son geldiğinde tüm güneş sistemi, güneş ile birleşecektir.

İnsanın gelişmesini sağlayan mükemmeliyetçilik güdüsü bu gezegen tarafından yaratılmaktadır. Büyüme ve içsel gücü ifade eder. Babayı, otoriteyi temsil eder. Zihni ve ruhu aydınlatır. Kişinin içsel potansiyelini geliştirmesini sağlar. Ruh, kalp ve zihinle buluşmaktadır. Haritadaki işlevi bütünleştirme ve kişinin kendini bulmasını sağlamaktır. Kişinin haritasında Yang enerjiyi tesil eder.

AY-CHANDRA

Sattvic

Kozmik annedir. İnsanı mutlu eden, besleyen konuları anlatır. Ay kişinin güdüsel,  sezgisel davranışlarını, annesini, kendi anneliğini, bilincini, bilinçaltını, sezgisel olarak huzur bulduğu, çekildiği alanları ve sezgisel yuvasını temsil etmektedir. Ben ne hissediyorum, nasıl huzur buluyorum, duygularım nasıl ifade ediyorum, nasıl hissediyorum sorularının cevaplarını verir.. Bireyin haritasında  Ay ying’tir. Üst bilinci temsil eder.

MERKÜR-BUDDHA        

Rajassic

Tanrı ile insan arasındaki aracı olan Merkür; dualiteyi, bilgiyi ve kutuplaşmayı ifade eder. Beyin, zihin, zekâ ve aklı anlatır. Öğrenme, konuşma, yazma becerileri ve algı da bu gezegen tarafından belirlenir. “Ben nasıl düşünüyorum?”  Hayatı nasıl algılıyorum?” sorularını yanıtlar.

Dil becerisi, kavrama, eğitim, iletişim, medya, haberleşme, anlaşmalar ve kısa yolculuklar Merkür yönetimindedir. Ruhsal düşüncenin nesnelleşmesini sağlar, içsel realitenin dünyasal planda somutlaştırır ve ifade buldurur. Cennetten dünyaya mesaj ulaştıran tanrıların habercisidir.

VENUS-SHUKRA

 Rajassic

Venüs insanların arzu ve isteklerini ifade eder. Güzellik, doğurganlık, huzur ve zevkler Venüs yönetimindedir.  Doğası kibar, ince ve zariftir, aşkı ve insan ilişkilerinin doğasını anlatır. Ezoterik açıdan karşıtlıkları birleştiren, dengeleyen ve armoni yaratan güçtür.

Sanatsal duyarlılık, estetik yetenekler, sosyal ilişkiler, maddi kazanımlar, kişinin bu hayattaki tatmin noktaları, yaşamdan keyif aldığı alanları lüksü ve konforu anlatmaktadır.

JÜPİTER:GURU

 Sattvic

Ezoterik açıdan bilgeliği, kutsallığı, ruhsallığı, maddi ve manevi zenginliği anlatmaktadır. Büyük iyileştirici güç, iyilik ve şans gezegenidir Jüpiter bulunduğu burçta bolluk, bereket, kendiliğinden akan bir şans ve doğal yetenekler vaat eder.

En kolay fırsatlar ve kendiliğinden gelen şans bu gezegen ile tasvir edilmektedir. İyi bir eğitim, olumlu sosyal hayat, gelişme fırsatları, vicdan, bilgelik, ahlak  ve felsefi düşünebilme yetisini öğrenme, adaptasyon, olgunluk, kendine güven, onur,  merhamet inanç, maddi manevi varlık kavramlarının tamamı Jüpiter ile ilgilidir.

 MARS-MANGAL

 Tamassic

 Ruhun enerjisini fizik bedende dönüştüren kuvvet.  Faaliyet, enerji, koruma ve hizmet etme gücü verir. Dayanma gücü, mücadele kapasitesini gösterir. Hedefe vardıran güç, azim hayatta kalma çabası, başlama gücü mars yönetimindedir.

Savaş gezegeni olan Mars içsel mücadele, kişinin kendini aşma çabasını temsil eder.

İçsel gücü Güneş temsil ederken, bunu açığa çıkarıp faaliyete dönüştüren Marstır. Varoluşunu gerçekleştirirken koyduğu yüksek hedefler, akışta olma ve Kundalini enerjisini ifade eder.

 SATÜRN-SHANİ

Tamassic

Kişinin hayatındaki sorumluluklar, tamamlaması gereken işler, engeller, blokajlar haritasında bu gezegen ile temsil edilmektedir. Ezoterik anlamda Satürn ruhun dünyada alması gereken dersleri anlatır.

Ruhsal aydınlanmayı sağlamaktadır. Ruhun dünyada var olması bir kaostur, bunun nasıl düzene gireceği, kişinin kendini nasıl geliştireceği ve bu gelişim sırasında kendini aşması gereken noktaları gösterir. Karma gezegenidir. Aydınlanma yolunda yaşanan karma kaynaklı sınavları Satürn temsil eder. Amacı büyümeyi olgunlaşmayı, bilgeliği sağlamaktır.

KUZEY AY DÜĞÜMÜ-RAHU 

Bu yaşamda kişinin gitmesi gereken yolu, geliştirmesi gereken yönünü, henüz keşfedilmemiş, deneyime açık, öğrenmesi gereken dersleri anlatır.

GÜNEY AY DÜĞÜMÜ-KETU 
 Geçmişten getirdiklerimiz, tüm karmaya ait deneyimleri, olayları, tutumları ve kalıplaşmış düşünceleri anlatır. Kişi KETU’yu idrak edince RAHU’ya varıp aydınlanma yaşar.

- Canlı Haber, Bengü Kadakal KARAGÜL tarafından kaleme alındı
https://www.canlihaber.com/makale/5240059/bengu-kadakal-karagul/gezegenler