Tekfir (Kafir İlan Etme)

Hüseyin ŞANLI
Hüseyin ŞANLI

Bazen sevdiklerimiz bize bir isteğimizin olup olmadığını sorarlar da: 'Bana da dua et.' deyiveririz.

Dua, yalnızca Allah'a yapılması gereken bir ibadet olduğu halde bizim: 'Bana da dua et.' dememiz, zahiren bakıldığında, 'Bana da ibadet et.' demektir ki bu küfürdür. Oysa biz biliriz ki o kişi: 'Bana da dua et.' sözüyle, 'Benim için Allah'a dua eder misin?' demek istemiştir de kestirmeden söylediği için böyle tuhaf bir anlam çıkmıştır ortaya.

Görüldüğü üzere; yapılan amel ve söylenilen sözle 'Kast Edilen Şey'in farklı farklı olabileceğine dair, hayatın içinden bir örnek. 'Bilmiyordum'u yani 'cehalet'i mazeret kabul etmeyen bir anlayışın sahiplerinin, kendilerini bile tekfir etmelerini gerektirecek bir misal belki. Çünkü böylelerine sorduğumda: ''Ama ben 'Bilmiyordum.' '' ya da 'Ben onu kast etmiyorum ki.' diyerek kendi görüşleriyle de çelişkiye düşüyorlar.

Uzun sözlerimin kısa anlamı şudur ki: Müslümanların sözleri, tavır ve davranışları tevil edilir. Allah Rasulü sas'ın Müslim’de geçen: "Kim din kardeşine kafir derse, ikisinden biri kafir olmuştur." tehdidinden dolayı, yanlışlıkla bir Müslüman’a kafir diyerek yanılıp küfre düşme tehlikesine karşılık, İslam alametlerinden herhangi birini taşıyan birine Müslüman deyip yanılmak tercih edilmelidir.
Allah bizi hak üzerinde buluştursun, amin.

- Canlı Haber, Hüseyin ŞANLI tarafından kaleme alındı
https://www.canlihaber.com/makale/5255153/huseyin-sanli/tekfir-kafir-ilan-etme