Hukuk Muhakemeleri Kanunu'ndaki Ücret Tarifeleri Belirlendi

Buna göre, sulh hukuk, tüketici ve icra hukuk mahkemelerindeki dava ve işler için 165, aile, iş ve kadastro mahkemelerinde 220, asliye hukuk mahkemelerinde 275, fikri ve sınai haklar hukuk mahkemeleri ile asliye ticaret ve denizcilik ihtisas mahkemelerinde görülen dava ve işler için ise 330 lira bilirkişi ücreti ödenecek.

Tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak 20-40 lira arasında ücret verilecek.

Dava açılırken, gider avansı kapsamında, taraf sayısının beş katı tutarında tebligat gideri, dava dilekçesinde tanık deliline dayanılmış ve tanık sayısı belirlenmiş ise tanık sayısınca tanık asgari ücreti ve tebligat gideri, tanık sayısı belirtilmemiş ise en az üç tanık asgari ücreti ve tebligat gideri, dava dilekçesinde keşif deliline dayanılmış ise keşif harcı avansı ile 85 lira ulaşım gideri, dava dilekçesinde bilirkişi deliline dayanılmış ise bilirkişi ücret tarifesinde davanın açıldığı mahkeme için öngörülen bilirkişi ücreti, diğer iş ve işlemler için 55 lira avans olarak ödenecek.

Gider avansının kullanılmayan kısmı, hükmün kesinleşmesinden sonra davacıya iade edilecek.

Adalet Bakanlığının belirlediği tarifeler, 1 Ekim'den itibaren yürürlüğe girecek.

- Canlı Haber, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.canlihaber.com/haber/5264116/hukuk-muhakemeleri-kanunundaki-ucret-tarifeleri-belirlendi