Doğal afetler ilâhi ikaz mıdır?

Nilüfer YILMAZ
Nilüfer YILMAZ

   Dünyanın yaratılışından ve insanlığın varoluşundan itibaren birçok kavim gelmiştir. Ve bunların birçoğu kendilerine gönderilen peygamberleri yalanlamış, putlara tapmış, şirk ve küfürde ısrar etmiş, ve ilahlık taslamışlardır. Yüce rabbimiz ise ders almaları ve tövbe etmeleri için birçok uyarıda bulunmuş, mucizeler göstermiş fakat hiçbirinden ders almayarak hepsi farklı şekillerde helak olmuşlardır. 
Ve Rabbimiz onlardan sonra gelecek olan kavimlere birçok ayetle ikazlarda bulunmuştur. Gerek uyarı mahiyetinde gerek ise ibret almamız için...
      Allah'a isyan eden bir kavim için; "Biz bunu, hem onu görenlere, hem de sonra geleceklere bir ibret ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlara da bir öğüt kıldık" (Bakara/66) ayeti ile ibret olarak bizlere anlatılmaktadır. 

       Kuran-ı Kerim'e göre kavimlerin helak oluşuna bizzat o toplumda yaşayanların kendileri neden olmaktadır. Helak edilmelerinin sebepleri ise yaptıkları zulüm ve hatalardır. 
       "Başınıza gelen musibet kendi yaptıklarınız yüzündendir" (Şurâ/30)
       "Yoldan çıkmış toplumlardan başkası helak edilmez. (Ahkâf/35)

"İşte biz, onların her birini kendi günahıyla yakalayıverdik. Böylece onlardan kiminin üstüne taş fırtınası gönderdik, kimini şiddetli bi çığlık sarıverdi, kimini yerin dibine geçirdik, kimini de suda boğduk. Allah onlara zulmedici değildi, ancak onlaf kendi nefislerine zulmediyorlardı. (Ankebut/40)
Peki diyeceksiniz ki içimizde iyiler yok mu ya da helak olan kavimlerin tamamı kötü müydü? Evet tabi ki iyiler vardı. Onlar yaptıkları iyiliğin karşılığını şüphe yok ki ahirette alacaklardır. Fakat uyarılara rağmen ders almayıp helak sebebi olan insanlar ise cezaların en büyüğünü feci bir ölümle almış oldular. 

    Kavimlerin helak olmasının muhakkak bir sebebi vardı. Nasıl ki Rabbimiz, ahirete geçiş için  bu dünyayı ve O'nun istekleri doğrultusunda yaşaması lazım gelen Ademoğlunu yarattıysa helak olan kavimleri de sebepler dairesinde dünya üzerinden sildi. Başka bir ayeti kerime de "Herhangi bir beldeyi imha etmek istediğimizde oranın lüks içinde yaşayan şımarıklarına iyilikleri emrederiz. Buna rağmen onlar dinlemez, fısk-u fücura devam ederler. Bu sebeple, orası hakkında cezalandırma hükmü kesinleşir. Biz de orayı yerle bir ederiz." (İsrâ/16) buyruldu. Ayetten anlıyoruz ki uyarılar bittikten sonra her kavim bir sebeple helak olmuştur. 

     Bu ayetler ışığında, bireysel veya toplumsal olarak yaşadığımız her bir kötülük ve felakette;  günahlarımızı bunun müsebbibi olarak görmemiz bir kul olarak vazifemiz bunun yanı sıra bir birey olarak da sorumluluğumuzdur.

     Başkasına nasıl olması gerektiğini öğretmekten kendisinin nasıl olduğunu görmeye vakti olmayan biri olmaktan Allah'a sığınırım. Rabbim hepimizi kendi aybına kör, başkasının ayıbını görür olmaktan korusun. AMİN.

- Canlı Haber, Nilüfer YILMAZ tarafından kaleme alındı
https://www.canlihaber.com/makale/5283700/nilufer-yilmaz/dogal-afetler-ilahi-ikaz-midir