Hukukçular: Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarında cezalar artmalı

Sağlık- Sen’e göre, 2021 yılında sağlık çalışanlarına yönelik 190 şiddet olayı gerçekleşti, 364 saldırganın olduğu şiddet olayında 316 sağlık çalışanı şiddete maruz kaldı. Durmuş “Geçtiğimiz yıl 124 saldırgan hakkında herhangi bir işlem yapılmazken, 135 saldırgan gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Sadece 41 saldırgan tutuklanırken, 3 saldırgana ise para cezası verildi. Geri kalanlar hakkında da adli soruşturma başlatılmıştır. Bu tablo, yargının, sağlıkta şiddet uygulayanlara oldukça müsamahakar yaklaştığını apaçık bir şekilde ortaya koymaktadır” açıklamasında bulundu.

‘HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI UYGULAMASINDAN VAZGEÇİLMELİ’

Sağlık çalışanlarına şiddet konusunda kısa bir süre önce çalışma yapıldığını hatırlatan Avukat Emre Asan “Mevcut yasal düzenlemeler göz önüne alındığında; sağlık çalışanına karşı işlenen suç sonucu verilen cezanın infazı ertelenemeyecek ancak eğer koşulları varsa hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilerek sanık hakkında mahkumiyet kararı verilemeyecek ve masumiyet karinesi gereği hukuk aleminde masum sayılacak olması yasal düzenlemelerin caydırıcılığı ve önleyiciliği açısından tartışılması gereken hususlardan biridir. Olması gereken hem sağlık çalışanlarının güvenliği hem de sağlık hizmetinin aksamadan gerektiği seviyede yerine getirilebilmesi ve de artan şiddet eylemlerinin önüne geçebilmesi için cezaların caydırıcı ve önleyici etkisine önem verilmeli, öngörülen ceza miktarları artırılmalı özellikle hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumunun sağlıkta şiddet kapsamında işlenen suçlarda uygulanmaması yahut bazı özel kanunlarda olduğu gibi farklı koşullara bağlı olarak uygulanması gerekmektedir” şeklinde konuştu.

‘CEZA MİKTARLARI YENİDEN DÜZENLENMELİ’

Şiddetin önlenmesi için caydırıcı önlemlerin alınması gerektiğini aktaran avukat Bilgehan Utku ise “Ceza hukukunun; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını koruma ve suç işlenmesini önleme amacı ile 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun sağlık personeli özelinde aleyhlerine işlenen suçları önleme ve caydırma amacı birlikte ele alınarak ceza miktarlarının yeniden düzenlenmesi, infaz rejiminin bu suçlara yönelik değerlendirilmesi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Ek Madde 12’de belirtilen suçlar açısından uygulanmasının kaldırılması, Anayasa’ya aykırılık teşkil etmediği gibi suçların önlenmesi açısından yerinde olacaktır” dedi.

- Canlı Haber, Sağlık bölümünde yayınlandı
https://www.canlihaber.com/haber/9206900/hukukcular-saglik-calisanlarina-yonelik-siddet-olaylarinda-cezalar-artmali